โลจิสติกส์อัจฉริยะ จะเปลี่ยนโลก !!!

จากการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าในโรงงานและการควบคุมโกดังสินค้า ไปจนถึงการใช้ยานพาหนะไร้คนขับและโดรนในการขนส่ง จึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บวกเข้ากับความเป็นไปได้ในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Blockchain

More info

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กำลังถูกพลิกโฉมอย่างรุนแรง

นับตั้งแต่มีการประมูลคลื่นความถี่ 3G ครั้งแรกๆ ในช่วงปี 2000 ในหลายประเทศทั่วโลกเป็นต้นมา จนทำให้เกิดธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่มาทำลายล้างธุรกิจรูปแบบเดิมไปมากมาย เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมสื่อที่ถูก Over-the-top (OTT) เช่น facebook และ Google มาทำลายล้างอุตสาหกรรมสื่อแบบดั้งเดิม

More info

เจาะลึกปฏิรูปเศรษฐกิจ พลังงาน โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมไทย

สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมในไทย ขณะนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะล่าสุด มีพระบรมราชโองการให้มีพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ. พระที่นั่งอนันตสมาคม

More info

จับชีพจรส่งออกไทยครึ่งหลัง ฝ่าวิกฤตโลก…กูรูฟันธงยังโต

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งการค้าโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกของไทย ไตรมาสแรก 2560 ขยายตัว 4.9% มีมูลค่ารวมกว่า 56,456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

More info

แนะกลยุทธ์ SMEs ไทย บุกตลาดแดนมังกร

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความร่วมมือในธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้าที่ดีต่อกันมาโดยตลอด เศรษฐกิจของจีนเองก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพอย่างยิ่งในการสั่งซื้อสินค้าของไทย

More info