ขับเคลื่อนสู่องค์กรโลจิสติกส์คุณภาพ

ปัจจุบันการผลิตสินค้า–บริการของธุรกิจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “คุณภาพ” ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในโลกธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

More info

One Belt, One Road กำลัง “เปลี่ยนโลก”

ปิดท้ายสุดสัปดาห์นี้...ด้วยการเปิดเล้า เปิดเข่งไก่ ไปดูอะไรต่อมิอะไรในระดับโลกน่าจะเข้าท่ากว่า เพราะสำหรับบ้านเรา น่าจะไม่มีอะไรที่มาแรงแซงโค้งเกินไปกว่าเรื่อง “คุณป้าทุบรถ”

More info

ศูนย์ค้าส่งใหญ่สุดในโลก เมืองอี้อู

มีความกังวลว่าการผลิตของโลกจะประสบปัญหา เพราะไม่สามารถสู้ต้นทุนการผลิตจำนวนมากของจีนได้ สมัยก่อน จีนผลิตจำนวนมากและต้นทุนถูกจริง แต่คุณภาพสินค้าไม่ดี ทำให้ยังพอมีช่องว่างสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่น

More info

จับพิรุธตัวเลขเศรษฐกิจจีน เติบโตเกินความจริง ?

เศรษฐกิจจีนในยามนี้มีความหมายต่อเศรษฐกิจโลกมากทีเดียว ไม่เพียงมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับนานาประเทศทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายยังสูงมากอีกด้วย

More info

เมื่ออนาคตดิจิตอลไล่ล่าธุรกิจโลจิสติกส์

เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีด้วย

More info

ปรากฏการณ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2018

ในโลกธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม จนทำให้หลายธุรกิจเริ่มพบกับความหนักใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งมิติการเปลี่ยนแปลงจะมีความซับซ้อน

More info