รู้จักเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน GMS Economic Corridors (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน

More info

รู้จักเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน GMS Economic Corridors (ตอนที่ 1)

ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง

More info

“ทุนข้ามชาติ” เคลื่อนทัพรุกไทยฮับโลจิสติกส์

การประกาศลงทุนศูนย์กระจายสินค้าในไทยเชื่อมอาเซียนของยักษ์อีคอมเมิร์ซโลกอย่าง“อาลีบาบา” สะท้อนศักยภาพไทย “ฮับ”โลจิสติกส์อาเซียน ที่เหล่าทุนข้ามชาติ ญี่ปุ่น-จีน-ไต้หวัน กำลังดอดปิดดีล“ร่วมทุน-ซื้อกิจการ”โลจิสติกส์ไทยคึกคัก

More info

10 ยุทธศาสตร์ แผนฯ 12 จุดเปลี่ยน อนาคตไทย ?

ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติ ถึงความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย 5 % ต่อปี คนไทยมีรายได้ต่อหัวไม่น้อยกว่า 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปี

More info

6 ปัจจัยเลือก“ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์”ในยุค e-Commerce

ในยุคที่อีคอมเมิร์ซไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย

More info

โลจิสติกส์อัจฉริยะ จะเปลี่ยนโลก !!!

จากการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าในโรงงานและการควบคุมโกดังสินค้า ไปจนถึงการใช้ยานพาหนะไร้คนขับและโดรนในการขนส่ง จึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บวกเข้ากับความเป็นไปได้ในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Blockchain

More info