เมื่ออนาคตดิจิตอลไล่ล่าธุรกิจโลจิสติกส์

เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีด้วย

More info

ปรากฏการณ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2018

ในโลกธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม จนทำให้หลายธุรกิจเริ่มพบกับความหนักใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งมิติการเปลี่ยนแปลงจะมีความซับซ้อน

More info

จัดอันดับรัฐอาเซียน ใต้พลังยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” (1)

โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road-OBOR) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต กำลังคืบคลานเลาะเลียบไปตามพื้นผิวอธิปไตยรัฐต่าง ๆ ในเอเชีย ยุโรป หรือแม้กระทั่งบางส่วนของแอฟริกา

More info

รถไฟความเร็วสูง - รถไฟทางคู่ กับการเชื่อมต่อจิ๊กซอว์ที่ขาดหายของโลจิสติกส์ไทย

นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งสำหรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

More info