เจาะโรดแมปอีอีซี คัมภีร์พลิกเศรษฐกิจไทย

กว่า 20 ปีก่อน หลายประเทศจับตามองว่าไทย อาจเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย จากการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า”

แต่ดูเหมือนว่าการเป็นเสือเศรษฐกิจนี้ จะเป็นเส้นทางที่ยาวไกล  ผ่านมาเกือบ 3 ทศวรรษ ปีนี้ประเทศไทยตั้งเป้าจะขึ้นเป็นผู้นำเอเชียอีกครั้ง และก้าวข้ามประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกของไทย เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  ระเบียงตะวันออก-ตะวันตก และศูนย์กลางความเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ผนวกความพร้อมของพื้นที่ซึ่งถูกยกระดับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ 30 ปีก่อน จากโครงพัฒนาอิสเทิร์นซีบอร์ด วันนี้ถูกนำมาปัดฝุ่น เพื่อยกระดับพื้นที่ยุทธศาสตร์ สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก ในชื่อ “ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ อีอีซี ที่เชื่อว่าจะเป็นหนทาง นำไทยสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ให้ก้าวสู่ผู้นำเอเชีย และข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ไปได้

พื้นที่เป้าหมาย 13,285 พันตารางกิโลเมตร คาบเกี่ยว 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา โดยต้องการที่ดินพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการอีอีซี 5 หมื่นไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของพื้นที่ 3 จังหวัด น้อยกว่า 30 ปีก่อน ที่ใช้พื้นที่พัฒนานิคมฯ 118,003 ไร่ หรือร้อยละ 1.4 ของพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่ 4 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว /เมืองใหม่และชุมชน ที่ประกอบด้วยโครงการสำคัญ 15 โครงการ

1,500,000 ล้านล้านบาท หรือ 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นงบลงทุนรวมใน 5 ปีแรก จากภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนอีอีซี โดย 5 แสนล้านบาท เน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รองลงมาคือการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แสนล้านบาท  การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านละ 2 แสนล้านบาท

5 โครงการหลักที่ต้องเร่งรัดในปีนี้ คือ มหานครแห่งการบินภาคตะวันออก อู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงภาคตะวันออก เชื่อม 3 สนามบินหลักของประเทศและความเจริญของเมืองหลวง พัฒนา 3 ท่าเรือหลัก คือ แหลมฉบังระยะที่ 3 มาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เพื่อเป็นประตูฝั่งตะวันออกของเอเชีย

การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดึงบริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมลงทุน ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และชิ้นส่วนอากาศยาน  และแผนพัฒนา 3 เมืองใหม่ศูนย์กลางการเงิน ตะวันออกเมืองแห่งอนาคต

อีอีซี จะพัฒนาภายใต้พระราชบัญบัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นกฎหมายเชิงพื้นที่ฉบับแรกของไทยเพื่อความต่อเนื่องในการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์สูงแก่นักลงทุน รวมทั้งจัดให้มีจุดอำนวยความสะดวกวันสต็อปเซอร์วิส เพื่ออำนวยความะสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาตที่เกี่ยวกับการประกอบการค้าการส่งออกและนำเข้าในจุดเดียว

ล่าสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เห็นชอบใช้มาตรา 44 เข้ามาเร่งผลักดันโครงการพัฒนาอีอีซีใน 3 ด้าน คือการจัดจ้างบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)  การเร่งรัดกระบวนการลงทุนร่วมกับเอกชน หรือ พีพีพี ฟาสแทร็ค และการเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เกินร้อยละ 50

ที่มา : news.voicetv.co.th