‘อาคม’ ยันสนามบินภูเก็ตปรับปรุงยกใหญ่ พร้อมแก้ความแออัด-รองรับนักท่องเที่ยวได้

by Super User

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ว่าพร้อมแก้ปัญหาเรื่องการเช็กอิน ระบบลำเลียงกระเป๋า และระบบการตรวจคนเข้าเมือง ในแต่ละวันมีผู้โดยสารเข้าออกที่ภูเก็ตประมาณ 30,000 กว่าคน ค่อนข้างแออัด มีกรุ๊ปทัวร์ค่อนข้างมาก ในบางช่วงเวลาที่กรุ๊ปทัวร์นำผู้โดยสารมาเช็กอินพร้อมกันจะเกิดความไม่สะดวก ต้องใช้เวลานานอย่างที่ทราบ ปัญหานี้เป็นสิ่งที่ต้องพยายามเร่งแก้ไข แนวทางในการแก้ไขคือ การเพิ่มเจ้าหน้าที่จากเดิมตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ 209 คน หลังจากได้มีการพูดคุยกันแล้วจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีก 50 คน รวมเป็น 259 คน เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น ปัญหาเรื่องความไม่สะดวก ความล่าช้าจะลดลง

นายอาคมยังกล่าวถึงกรณีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นั้น จากการที่คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นระบบเดียวกัน ตอนนี้มีอยู่ 13 เครื่อง แนวทางการแก้ไขคือ ได้มีการแจ้งเรื่องไปยังบอร์ด ทอท. รวมถึงผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพิ่มที่นี่ โดยทั้งเรื่องเพิ่มกำลังคนและคอมพิวเตอร์จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 23 มกราคมนี้ ส่วนประเด็นการขยายถนนและสถานที่จอดรถ ได้มอบหมายให้ท่าอากาศยานภูเก็ต แบ่งสถานที่จอดรถโดยสารสาธารณะเป็น 2 พื้นที่ เช่น สถานที่จอดรถสำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ และสถานที่จอดรถสำหรับรถทัวร์ขนาดใหญ่เพื่อลดความแออัดของการจอดรถบริเวณการส่งผู้โดยสารเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตดำเนินการเพิ่มเส้นทางขนส่งสาธารณะไปยังตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อขยายการให้บริการรถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สำหรับในขณะนี้มี 2 เส้นทางคือจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไปกะตะและป่าตอง โดยการแก้ระบบการจราจรคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มระบบนั้น มีการเร่งดำเนินการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์ทั้ง 5 จุด คือ ที่อุโมงค์สามกอง, บางคู, ดาราสมุทร, ห้าแยกฉลอง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ที่มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เริ่มต้นดำเนินการเปิดใช้อุโมงค์แล้ว 3 จุด คือ อุโมงค์สามกอง, อุโมงค์ดาราสมุทร และอุโมงค์บางคู ส่วนอีก 2 จุด คือ อุโมงค์ห้าแยกฉลอง และอุโมงค์ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กำลังดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ คาดว่าเมื่ออุโมงค์ทั้ง 5 จุดเปิดให้บริการได้ครบ จะสามารถบรรเทาความแออัดของการจราจรในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2564 ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การจราจรของจังหวัดภูเก็ตมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

ที่มา : www.prachachat.net