ระบบขนส่งสาธารณะเมืองนครราชสีมาโครงการรัฐที่ (ไม่) โดนใจประชาชน

by Super User

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในโครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือประตูสู่อีสาน

โดยเบื้องต้นนั้นสนข.ดำเนินการศึกษากรณีนำรูปแบบรถไฟฟ้า LRT ที่มีทั้งเส้นทางหลักในระยะแรก และส่วนที่ 2 ในส่วนต่อขยายเส้นทางออกไปอีก ให้ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะซึ่งกำหนดสีในแต่ละเส้นทางไว้ในเฟสแรก ดังนี้คือ สายสีส้มเข้ม เส้นทางเริ่มจากแยกประโดก-ถนนช้างเผือก-คูเมืองเก่า ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 5,400 ล้านบาท สายสีเขียวเข้ม เส้นทางเริ่มต้นจากเซฟวัน-ถนนมุขมนตรี-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 8,700 ล้านบาท และสายสีม่วงเข้ม เริ่มจากตลาดเซฟวัน-ถนนมิตรภาพ-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.92 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 4,900 ล้านบาท

ในส่วนเฟสที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายนั้นวงเงินลงทุนประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ประกอบไปด้วย สายสีส้มอ่อน เริ่มต้นจากโรงเรียนเทศบาล 1-หัวทะเล-ดูโฮม ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร สายสีเขียวอ่อน เริ่มต้นจากสถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)-ตลาดเซฟวันและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์-สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขา 2 ระยะทาง 12.12 กิโลเมตร และสายสีม่วงอ่อน เริ่มจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล-แยกจอหอ-ค่ายสุรนารายณ์ ระยะทาง 4.48 กิโลเมตร รวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 54.87 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งสิ้นกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท โดยต้องการให้มีทั้งภาครัฐลงทุนและการร่วมลงทุน PPP ที่มีองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล กลุ่มธุรกิจท้องถิ่นให้ความตื่นตัวต่อการพัฒนาโครงการดังกล่าว

โดยไฮไลต์ที่จะเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนเส้นทางกำหนดไว้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่จะเป็นพื้นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากจึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดนครราชสีมา นอกเหนือจากบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ย่านสถานีรถไฟโคราช” ซึ่งตามแผนได้มีการศึกษาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ(TOD) รองรับเอาไว้ด้วย

แม้ว่าการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่ผ่านมาจะไม่ได้รับการตอบรับ แต่สนข.ยังคงเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเมืองหลักอย่างนครราชสีมาให้พร้อมรองรับไว้ตั้งแต่วันนี้เพราะเมืองโคราชในอนาคตอันใกล้หากรถไฟทางคู่เปิดให้บริการพร้อมกับการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟไทย-จีน และการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) เส้นบางปะอิน-นครราชสีมาอย่างเป็นทางการ เมื่อถึงวันนั้นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองนครราชสีมาคงจะถูกนำมาปัดฝุ่นพิจารณาดำเนินการอีกครั้ง

ที่มา : www.thansettakij.com