แบบเสร็จ "สะพานโกลเดนเกท" ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

by Super User

กรมทางหลวงชนบทเผยแบบเสร็จแล้ว สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - จ.สมุทรสาคร ระยะทาง59 กม.แบบเดียวกับสะพานโกลเดนเกท นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า

โครงการศึกษาความเหมาะสมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 59 กม. งบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทว่า ขณะนี้ได้ออกแบบโครงการเสร็จแล้ว แต่ยังติดปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้านช่วงแนวเส้นทางพาดผ่านพระราม 2 จึงต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจ ก่อนส่งจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาอนุมติเห็นชอบเพื่อดำเนินการลงทุนต่อไป

เบื้องต้นคาดว่า.จะใช้เวลา1-2ปี เพื่อพิจารณา นายพิศักดิ์กล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับปริมาณการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยทช.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการนี้ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในระยะ 10 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีแนวเส้นทางจะตัดผ่านแม่น้ำสำคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่เป็นทั้งโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมการเดินทางและแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นโครงข่ายเชื่อมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จากนิคมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในอนาคตอีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับโครงการดังกล่าวมีระยะทาง 59 กม. ขนาด 6 ช่องจราจร แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่1 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) บริเวณก่อนถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน) หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะข้ามคลองสุนัขหอน และข้ามทางรถไฟสายบ้านแหลม แม่กลอง แล้วเลี้ยวซ้ายตัดผานพื้นที่ทำนาเกลือ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่เกษตรต่างๆ ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณข้างป่าชายเลนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร แล้วจึงเลี้ยวขวาจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 1 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 15 กม. ประกอบด้วยสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน 1 จุด และทางเชื่อมต่างระดับ 3 จุด ได้แก่ ทางแยกต่างระดับถนนพระราม 2, ทางขึ้น-ลงท่าฉลอม และทางแยกต่างระดับมหาชัย สำหรับรูปแบบสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน นั้นเป็นรูปแบบสะพานขึง 6 ช่องจราจร ยาว 1,000 เมตร ช่วงกลางยาว 277 เมตร และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะเป็นรูปแบบสะพานขึง 8 ช่องจราจร ยาว 1,180 เมตร ช่วงกลางยาว 660 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างแบบเดียวกับสะพานโกลเดนเกท จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : www.dailynews.co.th