กรมทางหลวงเล็งยกระดับความสูงสะพานนวลฉวีหลังใช้งานมา 50 ปี

by Super User

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับความสูงสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี

ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 307 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมมีลักษณะเป็นโครงถักเหล็ก ที่ถูกใช้งานมากกว่า 50 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน

ปัจจุบันสะพานนนทบุรีมีความสูงเหนือจากระดับน้ำเจ้าพระยาโดยเฉลี่ยเพียง 5.3 เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด อีกทั้งสะพานตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำทำให้ระดับน้ำสูงเมื่อมีน้ำทะเลหนุน

จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือขนส่งสินค้า เนื่องจากมีความสูงของช่องลอดใต้สะพานไม่เพียงพอทำให้เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถลอดผ่านสะพานได้ กรมทางหลวงได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงและยกระดับสะพานนนทบุรีต่อไป

พื้นที่ศึกษาโครงการ สะพานนนทบุรีตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 307 ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาวสะพาน 552.29 เมตร (รวมความยาวเชิงลาดสะพานทั้ง 2 ฝั่ง) ความกว้างสะพาน 12 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร จากการสำรวจในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าสะพานนนทบุรีตั้งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติของประเทศไทย ประกอบกับในพื้นที่โครงการมีแหล่งโบราณสถาน 2 แห่ง ได้แก่ วัดตลาดเหนือ และวัดป่ากลางทุ่ง ซึ่งอยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตร ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้ใช้ทางและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งสรุปผลการปรับปรุงและยกระดับความสูงสะพาน ดังนี้

1.ซ่อมคานรับทางลาดสะพานช่วงขาเข้าทั้ง 2 ฝั่ง ติดตั้งนั่งร้านด้านล่างและผนังกั้นฝุ่นรวมทั้งติดตั้งระบบดูดฝุ่นและกรองอากาศ ทำการพ่นทรายเพื่อเตรียมผิวและขัดสนิมในส่วนโครงสร้างสะพานในระดับไม่รุนแรง ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานในระดับที่เสียหายปานกลางและเสียหายมาก โดยระยะเวลาในการซ่อมแซมและเสริมกำลังสะพานช่วงละ 1.5 เดือน รวม 6 เดือน

2.การยกโครงสะพาน จะทำการยกทีละช่วงของสะพาน ยกสูงจากเดิม 80 เซนติเมตร และปิดกั้นการจราจรบางช่วงเวลาระหว่าง 01.00 น. – 04.00 น. โดยระยะเวลาในการยกระดับความสูงสะพานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปกรมทางหลวงจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความเหมาะสมในการซ่อมบำรุง

ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม กรมทางหลวงมีมาตรการคือ แนะนำเส้นทางเลี่ยงจราจร ติดตั้งป้ายจราจรสำหรับช่วงก่อสร้างการเบี่ยงช่องจราจร ติดตั้งผนังกั้นฝุ่น แนวคอนกรีตและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร ด้านคมนาคมทางน้ำ

กรมทางหลวงมีมาตรการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงในกรณีปิดการจราจรทางน้ำ ให้ประชาสัมพันธ์แผนการปรับปรุงและยกสะพานให้ผู้ประกอบการเดินเรือทราบ และแจ้งกรมเจ้าท่า เพื่อออกประกาศปิดช่องทางน้ำให้ชัดเจน ติดตั้งทุ่นลอยและไฟกระพริบก่อนถึงจุดก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุ และขีดขวางช่องจราจรทางน้ำ

เมื่อโครงการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาด้านอุปสรรคต่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำภายในประเทศ

ที่มา : www.prachachat.net