สมคิด “นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”

ขอบคุณเครดิตภาพ thaipublica.org

ขอบคุณเครดิตคลิป matichon tv