นายกฯ ดันธุรกิจอัญมณี เพิ่มมูลค่า ศก.ไทย

ขอบคุณเครดิตภาพ www.komchadluek.net

ขอบคุณเครดิตคลิป ASTV Manager VDO