คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลอีกแล้ว!

ทีมนักศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล จากการประกวดบูธนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครั้งที่ 3

More info

นศ.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุมชลบุรี คว้ารางวัล นำเสนอแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดา เวหนะรัตน์, นางสาวกฤดาธิการ สุวรรณปาล ,นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต ,นายธนกฤต ชอบการไร่และนายวลิช วงศ์ภูมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2

More info

ประเด็น hot! กับ Logistics Talk จัดการต้นทุนการขนส่งในยุค E-Business กับคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการ เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริง

More info

“TIFFA” จับมือ “สวนสุนันทาฯ” ร่วมสร้างและพัฒนาบัณฑิตโลจิสติกส์ ตอบสนองภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว กรุงเทพฯ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ TIFFA

More info

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ มรภ.เลยจับคู่ธุรกิจไทย-ลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดตั้งศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการและวิจัยพัฒนาในด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

More info