สอท.เล็งนำซอฟแวร์ขนส่งบรรจุในหลักสูตร

สอท. เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ซอฟต์แวร์บริหารการขนส่งสินค้า พร้อมเตรียมนำเข้าหลักสูตรการศึกษา

นายธิบดี หาญประเสริฐ ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน สามารถรองรับการดำเนินงานขนส่งของผู้ประะกอบการทั้ง 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าทั่วไป กลุ่มผลิตผลการเกษตร กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอาหาร และกลุ่มเคมีภัณฑ์ รวมถึงเหมาะกับการส่งสินค้าในทุกประเภทธุรกิจ แต่ทั้งนี้ยังติดปัญหาเรื่องผู้ประกอบการไม่เข้าใจวิธีใช้ ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงมีแผนนำวิธีการใช้ซอฟต์แวร์บรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 รวมถึงในวุฒิปวส. ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งในอนาคตจะช่วยให้มีผู้ที่เข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้น ส่วนข้อมูลปริมาณรถขนส่งสินค้า และช่วงเวลาที่มีการขนส่งหนาแน่นซึ่งได้จากซอฟต์แวร์ สถาบันฯ จะนำส่งให้ภาครัฐใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดสร้างสาธารณูปโภคทางบกอย่างเหมาะสม และอนาคตอาจขยายถึงทางน้ำและทางรางในอนาคตทั้งนี้ 

นายธิบดี กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาธนาคารโลกจัดอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทยไว้ที่ 45 ของโลก ลดลงจากปี 2558 และอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์  เนื่องจากไทยไม่ได้เริ่มนำระบบไอทีและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้งาน ซึ่งถือเป็นจุดด้อยของผู้ประกอบการไทย

ที่มา : money.sanook.com