Black Friday มีที่มาจากหลายข้อสันนิษฐานด้วยกัน เช่น

  • เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองฟิลาเดลเฟีย ช่วงเวลาหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าของทุกปีจะมีประชาชนจะออกมาช้อปปิ้งกันอย่างคับคั่ง ถึงขั้นเกิดปัญหาจราจล ทำให้ตำรวจหลายนายเรียกวันนี้ว่า"Black Friday" เพราะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อระงับเหตุต่าง ๆ ในเมือง ต่อมามีการพูดถึงเหตุการณ์นี้ และคำพูดของตำรวจจนเป็นที่นิยมสุดท้ายกลายเป็นชื่อเทศกาล Black Friday นั่นเอง
  • วันนี้ถือเป็นวันที่มีรถรางวิ่งกันขวักไขว่หลังจากวัน Thanksgiving และทิ้งรอยล้อรถเอาไว้บนถนนมากมาย จึงได้เรียกว่า Black Friday
  • สมัยก่อนบริษัทต่าง ๆ มีการบันทึกรายรับ – รายจ่าย เอาไว้ โดยถ้าขาดทุนจะใช้หมึกสีแดง ถ้าได้กำไรจะใช้หมึกสีดำ และโดยส่วนใหญ่แล้บริษัทเล็ก ๆ ทั้งหลายก็เริ่มจะขายดิบขายดีกันก่อนวันคริสต์มาส หลาย ๆ บริษัทจึงมีความหวังที่จะได้ใช้หมึกดำกัน คือวันหลังจาก Thanksgiving นั่นเอง

ที่มา : http://www.kaplaninternational.com