เทศกาล Labor Day หรือวันแรงงานในสหรัฐอเมริกา ตรงกับวันจันทร์แรกของทุกๆ เดือนกันยายน ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติแก่แรงงานทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สิ้นสุดของฤดูร้อนอีกด้วย จึงเป็นวันที่ถือว่าให้ชาวอเมริกันได้หยุดพักผ่อน ไปเที่ยวสัมผัสอากาศดีๆ และในวันนี้เป็นวันที่หลายแบรนด์ยกขบวนสินค้า Sales กระหน่ำอีกด้วย