ค้าชายแดน10เดือนวูบ 1.94%

ค้าชายแดน10เดือนวูบ 1.94%

พาณิชย์เผย ยอดค้าชายแดน-ผ่านแดน 10 เดือน ลดลง1.94% หรือ1.15ล้านบาท  เหตุจากค่าบาทที่แข็งค่า ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอ สงครามการค้า แต่มั่นใจภาพรวมยังขายตัวตามเป้า1.6ล้านล้านบาทนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถานการณ์ การค้าชายแดน และผ่านแดนของไทย ในช่วง  10 เดือนแรกปี 2562  (ม.ค.-ต.ค.) พบว่า มีมูลค่ากว่า1.15ล้านบาท ลดลง1.94 %  โดยแบ่งเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ รวมมูลค่ากว่า 8.8 แสนล้านบาท ลดลง2.96%  โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เมียนมา / สปป.ลาว และโดยเฉพาะกัมพูชา ที่มีการค้าในช่วง 10 เดือน ขยายตัวสูงขึ้นถึง16.87%  หรือมีมูลค่ากว่า 1.3 แสนล้านบาท    ส่วนการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มีมูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.34 %  โดยผ่านไปยังจีนตอนใต้ มีมูลค่าสูงสุด มูลค่ากกว่า 1.7 แสนล้านบาท ขยายตัวสูงขึ้นถึง 27.83 % รองลงมา คือ เวียดนาม และสิงคโปร์

ทั้งนี้ แม้ในภาพรวมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 จะหดตัวลง จากปัจจัยเงินบาทแข็งค่า ปัญหาของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวตามปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แต่ยังมั่นใจว่าปีนี้ ภาพรวมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนทั้งปีนี้ จะได้ตามเป้าหมาย 1.6 ล้านล้านบาท  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ชายแดน เพื่อปลดล็อกอุปสรรคทางการค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นการค้าชายแดน ตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยเฉพาะการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว

ที่มา : thansettakij.com

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Follow Us

     

Copyright 2019 logistics2day.com ©  All Rights Reserved | Developed by I to U Communication