"ค่าขนส่งทางเรือ" พุ่ง

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) รายงานว่า การส่งออกเดือนมกราคม 2561 ขยายตัว 17.6% สูงสุดในรอบ 5 ปี 2 เดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะตลาดส่งออกสำคัญ เช่น อาเซียน ขยายตัว 14.30% จีน ขยายตัว 11.60%

กลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัว 18.40% สหรัฐอเมริกา ขยายตัว 11.30% และญี่ปุ่น 26.30% โดยสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก

ส่งผลให้สภาผู้ส่งออกตั้งเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2561 อยู่ที่ 5.5% ภายใต้สมมุติฐานค่าเงินบาทเฉลี่ย 31.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 60-65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.8-4% ต่อจีดีพีเป็นที่น่าสังเกตว่า การส่งออกเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวดี เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การขนส่งทางทะเล ขยายตัว 62.9% จากปี 2560 ขณะที่การขนส่งทางเครื่องบิน ขยายตัว 22.2% ทางรถไฟและรถบรรทุก ลดลง 14.9%

ทั้งนี้ โดยปกติสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมหนักจะเป็นสินค้าหลักที่ใช้การขนส่งทางเรือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือได้เริ่มปรับขึ้นค่าระวางเรือ (THC) สำหรับตู้ 20 ฟุต ปรับจาก 2,600 บาท เป็น 4,500 บาท ตู้ขนาด 40 ฟุต ปรับจาก 3,900 บาท เป็น 6,900 บาท ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ปรับขึ้นด้วย เช่น ค่าเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ (B/L fee) ค่าขนส่งตู้ เป็นต้น (ตามตาราง) จึงเป็นที่น่าติดตามต่อไปด้วยปัจจัยเสี่ยงในขณะนี้ทางผู้ส่งออกจะสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะปรับตัวรับความเสี่ยงอย่างไร

ที่มา : www.prachachat.net