“คิงเพาเวอร์”โดดอุ้ม PACE ทุ่ม1.4หมื่นล้าน ซื้อ “โปรเจ็กต์มหานคร”

“คิงเพาเวอร์”โดดอุ้ม “PACE” ปิดดีล 1.4หมื่นล้าน เข้าซื้อที่ดิน-โรงแรม-อาคารจุดชมวิว-อาคารรีเทลคิวบ์ รวมถึงสัญญาต่างๆของ”โครงการมหานคร” ส่งบริษัทลูก “คิง เพาเวอร์ มหานคร”เข้าถือหุ้น”เพซ โปรเจ็ค วัน” 51.00 % และ” เพซ โปรเจ็ค ทรี” 51.28 %

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือPACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เมื่อ10เมษายนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561ดังนี้  1. จำหน่ายทรัพย์สิน มูลค่ารวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด   ประกอบด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (“PP1”) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด (“PP3”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ  ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด (“PRE”)  ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 51.28  ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามลำดับ

สำหรับทรัพย์สินที่ PP1และ PP3  จำหน่ายได้แก่ ที่ดิน โรงแรม อาคารจุดชมวิว อาคารรีเทลคิวบ์ ปฏิมากรรม ภาพวาด ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ PP1 (โรงแรม) และ PP3 (อาคารจุดชมวิวและ อาคารรีเทลคิวบ์) ในโครงการมหานคร คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 12,617 ล้านบาท

ที่มา : www.prachachat.net