ตลาดอีคอมเมิร์ซคึก! ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้ากวาดรายได้ปีนี้ 3 หมื่นล้าน

ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้ากวาดรายได้ปีนี้ 3 หมื่นล้านบาทโตต่อเนื่องมากกว่า 10% หลังตลาดอีคอมเมิร์ซคึกคัก นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดเผยว่า ด้วยปัจจัยด้านตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทำให้มูลค่าตลาดการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ของประเทศมีศักยภาพอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นไปรษณีย์ไทยจึงตั้งเป้ารายได้รวมในปีนี้จะมากกว่า 3.08 หมื่นล้านบาท

นับว่าเป็นการเติบโตต่อเนื่องมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับรายได้ตลอดปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ราว 2.7 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามท่ามกลางตลาดที่เติบโตดังกล่าวย่อมส่งผลให้มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งหวังเข้ามาชิงสัดส่วนตลาดมากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงต้องปรับตัวเพิ่มยุทธศาสตร์ทางการตลาดให้หลากหลายและครอบคลุมฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับกรมท่าอากาศยานไทย(ทย.)เพื่อเริ่มต้นขนส่งสินค้าและพัสดุทางอากาศตอบโจทย์ความรวดเร็วควบคู่ไปกับการเปิดตัวเว็บไซค์ ‪www.thailandpostmart.com‬ เพื่อส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์และช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้ามาขายสินค้าออนไลน์โดยมีไปรษณีย์ไทยดูแลเรื่องโลจิสติกส์การขนส่ง

นางสมรกล่าวต่อว่าศักยภาพตลาดขนส่งสินค้าในประเทศเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับกิจการขนส่งสินค้าจากต่างชาติ(Kerry) ที่มีแนวโน้มเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทว่าที่ผ่านมาการเข้ามาของKerry ไม่ได้กระทบกับยอดรายได้และฐานลูกค้าของไปรษณีย์อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยสัดส่สนการขนส่งสินค้าทั้งแบบกล่องและแบบซองยังคงขยายตัวได้ทุกปี ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการส่งพัสดุแบบซองที่ 37% หรือราวปีละ 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่สัดส่วนรายได้จากพัสดุกล่องอยู่ที่ 43% หรือราว 1.16 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งรายได้พัสดุกล่องมีแนวโน้มโตเร็วมากจากตลาดอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ไทยยังมีความได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากด้วยสาขาบริการไปรษณีย์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศหลายร้อยแห่งควบคู่ไปกับแผนเปิดเคาเตอร์ตามจุดต่างๆเพื่อรองรับความต้องการและด้วยประสบการณ์รวมถึงความชำนาญของบุคลากร

อีกทั้งไปรษณีย์ไทยยังมีฐานลูกค้าที่ใหญ่กว่ามากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงได้หมด นอกจากนี้ยังพบว่าไปรษณีย์มีความเที่ยงตรงมากทั้งเวลาการขนส่งและความปลอดภัยของสินค้าซึ่งเป็นข้อการันตีที่ลูกค้าชอบ

ด้านนายกาหลง ทรัพย์สอาดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปรษณีย์ไทยกล่าวว่าในปี 2561 นี้ไปรษณีย์ไทยมีแผนลงทุนราว 6.3 พันล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าให้มากขึ้นเช่นเดียวกับตัวเลขรายได้เพราะปัจจุบันรายได้เต็มศักยภาพการผลิตแล้ว โดยมีแผนจะลงทุนก่อสร้างสำนักงานไปรษณีย์แห่งใหม่พร้อมติดตั้งระบบ Full Automation รวมทั้งสิ้น 4 แห่งคิดเป็นเงินลงทุนแห่งละ 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วย ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ไปรษณีย์อำเภอสัตหีบในพื้นที่อีอีซี นอกจากนี้ยังมีแผนลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการไปรษณีย์อีกหลายแห่ง คิดเป็นเงินลงทุนแห่งละ 150 ล้านบาทขณะนี้มีความชัดเจนแล้วสองแห่งได้แก่ไปรษณีย์หลักสี่และศูนย์อีคอมเมิร์สหลักสี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรต่อไป

ที่มา : www.posttoday.com