“คมนาคม” เล็งตั้งศูนย์อบรมทำใบขับขี่รถไฟฟ้า-สถาบันวิจัยระบบรถไฟ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) และศูนย์ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถไฟฟ้าในบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) ของสายสีม่วง

เพื่อเตรียมแผนรองรับเมื่อร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางบังคับใช้จะมีจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่ควบคุมรถไฟฟ้าต้องมีใบขับขี่ระบบรถไฟฟ้ารองรับ จึงต้องหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นระดับมาตรฐาน และเท่าที่ดูก็ถือว่ามีความสมบูรณ์พร้อมและทันสมัยที่สุด

อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบราง” ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรทั้งระดับวิศวกรและช่างเทคนิคสำหรับรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางต่อไป โดยจากที่ดูวันนี้ก็มีพื้นที่เหลือเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยดังกล่าวด้วย

โดยคาดว่า ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง จะผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาฯนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปลายปีนี้ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำใบขับขี่รถไฟฟ้าต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ซึ่งจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดูแล และจะแยกส่วนกับรถไฟรางเดิมที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

ส่วนการตั้งสถาบันวิจัย กำลังเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดจะตั้งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับโดยกระทรวงคมนาคม ทำนองเดียวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้กำลังรอรัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนตามมาตรา 5 พ.ร.บ.องค์การมหาชน 2542 ซึ่งถ้า พ.ร.ฎ.นี้มีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ก็จะสามารถจัดตั้งสถาบันวิจัยได้

“สถาบันวิจัยนี้มีความจำเป็นมาก เพราะขณะนี้เรากำลังดำเนินการในส่วนของรางถึง 3 รูปแบบ คือ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าในเมือง และรถไฟทางคู่ ฉะนั้นปีหน้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอน”

ที่มา : www.prachachat.net