‘พาณิชย์’ เดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นชาวกรุงฯ ก่อนเคาะร่วมเจรจา “CPTPP” หวั่นตกขบวน - 5 ประเทศจ่อร่วมเพิ่ม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินสายเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่องความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

โดยได้จัดสัมมนาหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแทนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 600 คน จาก 12 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยหลังจากนี้จะมีการจัดการสัมมนาครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายขึ้นที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 26 กันยายนนี้

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้แสดงความสนใจที่จะให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP และได้มีการตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลงฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าร่วมด้วย 30 หน่วยงาน

“การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ต้องการเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP หลังจากนี้จะมีการจัดสัมมนาให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นเรื่อง CPTPP ที่ขอนแก่นอีกครั้ง”

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงสาระสำคัญของความตกลง CPTPP และแสดงความเห็นต่อความตกลง CPTPP ได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ด้วย

“ปัจจุบันมีประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP เพิ่มเติมหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ จีนไทเป (ไต้หวัน) และโคลอมเบีย รวมถึงไทย ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต้องศึกษาวิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย ของการเข้าร่วม และจัดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการนำเสนอระดับนโยบายพิจารณาตัดสินใจเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทยต่อไป ”ทั้งนี้ ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมกว้างทั้งเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ

ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี ปัจจุบัน สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ คาดว่า CPTPP จะมีผลใช้บังคับต้นปี 2562 และหลังจากนั้นจะเปิดรับสมาชิกใหม่

ที่มา:https://www.prachachat.net/economy/news-221828