DHL Express เปิดตัวโครงการ DHL4Her ส่งเสริมความหลากหลาย ของบุคลากร

  • โครงการDHL4Her มุ่งพัฒนาบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมขนส่งด่วนระหว่างประเทศ และส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในสถานที่ทำงาน

กรุงเทพฯ, 18 มีนาคม 2562:DHL Expressผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เปิดตัวโครงการ DHL4Herโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในเครือบริษัทฯ

โครงการ DHL4Her มีเป้าหมายในการปรับปรุงศักยภาพของบริษัท ด้วยการสนับสนุนบุคลากรหญิงทำงานในทุกระดับขององค์กร ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นภายในองค์กร

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันให้เกิดความหลากหลายในองค์กร โดยปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรหญิงมากกว่า 50%ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย โดยรวมแล้วบุคลากรหญิงคิดเป็นสัดส่วน 42%ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร และหลายคนมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้างานไปสู่ผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ เราจะยังคงดำเนินโครงการ DHL4Her อย่างต่อเนื่องเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเพศ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรหญิงเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ด้วยความมุ่งมั่นของเครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล ในการเป็นนายจ้างระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรหญิง โครงการ DHL4herมุ่งเน้นภารกิจหลัก 3 ประการดังต่อไปนี้:

#Inspire สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บุคลากรหญิงฉายแววโดดเด่นมากขึ้นใน DHL Express และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในบทบาทของผู้นำหญิงยุคใหม่ในองค์กร
#Connect เชื่อมโยงผ่านเครือข่าย DHL Women’s Networkทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และผลักดันในการสรรหาบุคลากรหญิงมากขึ้น
#Develop พัฒนาการให้โอกาสแก่ผู้หญิงในการฝึกฝนความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยการให้คำแนะนำและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว

ด้วยพนักงานราว 520,000คนทั่วโลก เครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทฯ มองว่าความหลากหลายทางความคิดและการยอมรับความแตกต่างมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างบุคลากรในอนาคต ปัจจุบันสัดส่วนของผู้บริหารหญิง (ระดับสูงและระดับกลาง) อยู่ที่ 21.5%และสัดส่วนของผู้บริหารหญิงที่เป็นคณะกรรมการบริหารสูงกว่า 40.0%  ส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บุคลากรหญิงครองสัดส่วน 30.0%ของพนักงานทั้งหมดในเครือบริษัทฯ

 “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บุคลากรหญิงได้สร้างผลงานโดดเด่นให้กับเครือบริษัทฯ ของเรามากมาย เราจึงมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและชื่นชมความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากบุคลากรเหล่านี้ โครงการ DHL4Herได้แสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทั้งหญิงและชายในการหาโอกาสพัฒนาเส้นทางอาชีพร่วมกันไปกับเรา” ชนัญญารักษ์ กล่าว

ที่มา : https://www.dhltoyou.com