ทางหลวงปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกเทศกาลสงกรานต์ เปิดใช้ฟรีมอเตอร์เวย์เริ่มคืนนี้

วันที่10 เม.ย. 62 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ

 

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์และแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 62 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

สำหรับในปีนี้กรมได้ดำเนินโครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งมาตรการ แนวทาง ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล

โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ซ่อมแซมผิวทางให้ดีมีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเด่นชัด และขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้ง จัดทำโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ จำนวน 71 สายทาง (135 แห่ง) เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

สำหรับปัจจุบันได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 367 แห่ง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ห้องสุขา บริการซ่อมเคลื่อนที่และให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย เป็นต้น รวมทั้ง การรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR code อีกด้วย

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงจะเปิดใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ที่มา : https://www.prachachat.net/property