‘แกร็บ’ร่วมดีป้าชูสมาร์ทโมบิลิตีดันเมืองอัจฉริยะ

แกร็บ ร่วมดีป้า หนุนเทคโนโลยีดิจิทัล ดันระบบขน ส่งอัจฉริยะ ขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี ล่าสุดประกาศนำร่องโครง การ Mobility as a Service (MaaS) ผ่านฟีเจอร์วางแผนการเดินทาง  เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะเข้ากับแอพพลิเคชันเป็นเจ้าแรกในไทย

 

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือ ดีป้า(DEPA) เปิดเผยว่าดีป้า  และบริษัท แกร็บ ประเทศไทยฯ  ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงพหุภาคีพันธมิตรเมืองอัจฉริยะ (Smart City Alliance) ว่าด้วยความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างทางพื้นฐาน

ด้านนางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศ ไทย กล่าวว่า แกร็บจะร่วมมือกับดีป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะ  เนื่องจากในการสร้างเมืองอัจฉริยะนั้น การขนส่งและจราจรถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้เกิดการเดินทางที่เชื่อมโยง สะดวก และปลอดภัย ด้วยศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ตอบรับระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ผ่านบริการที่หลากหลายที่สุด และเครือข่ายผู้ใช้งานกว่า 144 ล้านทั่วภูมิภาคของแกร็บ”นอกจากนี้แกร็บยังมีแผนในการศึกษาและพัฒนา “Mobility as a Service” (MaaS) ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำเสนอระบบคมนาคมขนส่งในรูปแบบการให้บริการ ผ่านการ นำร่องฟีเจอร์วางแผนการเดินทาง (Trip Planner) โดยเชื่อมโยงหลากบริการเดินทางแบบออนดีมานด์ในแอพพลิเคชันเข้ากับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะของประเทศเป็นเจ้าแรกในไทย ซึ่งจะผสานข้อมูลการเดินทางจากบริการของแกร็บ รวมถึงบริการรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถประจำทาง เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการเดินทางให้มีความคล่องตัว เข้าถึงง่าย และมีราคาเหมาะสมสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน

ที่มา : https://www.thansettakij.com