“อุดรธานี”ผนึกอาร์ทีซี ผุดแผนพัฒนารถไฟฟ้า 3 สายค่าเกือบหมื่นล้าน

“อุดรซิตี้บัส” ผนึก “อาร์ทีซี” ยันความพร้อมลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา 3 เส้นทางเชื่อมต่อ 3 ศูนย์เศรษฐกิจตามแผน 10 ปีลงทุนเกือบหมื่นล้านรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่กรุงเทพ-หนองคาย จับตาปั้น “ทุ่งศรีเมือง” พัฒนาเป็น Udonthani Transit Plaza ศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาค GMS ฝั่งตะวันออกในอีก 10 ปีข้างหน้า

 

พ.ท.วรายุส์ ตรีรัตนสุวรรณ ประธานกรรมการกฎบัตรอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ผู้ให้บริการรถขนส่งมวลชน “อุดรซิตี้บัส” กล่าวภายหลังประชุมปฏิบัติการกฎบัตรอุดรธานี ครั้ง 8 เพื่อการวางแผนปฏิบัติการว่า ที่ประชุมสาขาคมนาคมขนส่งสีเขียวหรือสาขา green transportation ได้มีมติให้ออกแบบปรับปรุงโครงข่ายขนส่งมวลชนเมืองอุดรธานีใหม่ตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดและเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) โดยให้ออกแบบโครงข่ายขนส่งมวลชน 3 เส้นทางรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่สายกรุงเทพ-หนองคาย

โดยกำหนดศูนย์กลางการขนส่งเมืองอุดรธานีจำนวน 2 จุดได้แก่ บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานีหรือใจกลางศูนย์เศรษฐกิจยูดีทาวน์ กับบริเวณทุ่งศรีเมือง ซึ่งบริเวณทุ่งศรีเมืองจะออกแบบพัฒนาเป็น Udonthani Transit Plaza เป็นจุดรวมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาควบคู่กับสถานีรถไฟอุดรธานี พร้อมการออกแบบโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบา หรือ tram ระดับผิวดินให้เป็นโครงข่ายหลัก จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางสายท่าอากาศยานอุดรธานี-สถานีรถไฟอุดรธานีหรือใจกลางย่านยูดีทาวน์ความยาว 15 กิโลเมตร 2.เส้นทางSสายที่ต้นทางจากปากทางวัดป่าบ้านตาดถึงสถานีขนส่งอุดรธานี 1 ความยาว 8 กิโลเมตร และ 3.เส้นทางเริ่มที่สถานีทุ่งศรีเมืองวิ่งถึงสถานีศาลแรงงานภาค 4 ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเส้นทางแรกกำหนดวงเงินลงทุนประมาณ 4,500 ล้านบาท เส้นทางที่สอง 2,400 ล้านบาท เส้นทางที่ 3  ประมาณ 2,700 ล้านบาทโดยเส้นทางแรกออกแบบรายละเอียดในปีที่ 3 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2  ปี ในปีที่ 7 น่าจะเปิดบริการได้ ส่วนอีกสองเส้นทางนั้นเปิดบริการภายในปีที่ 10 อนึ่ง ผลการศึกษาเบื้องต้นของบริษัทที่ปรึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)ระบุว่า อุดรธานีมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายรถเมล์ไฟฟ้าเป็นโครงข่ายหลัก สำหรับการลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาดังเช่นจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และนครราชสีมานั้น พบว่าอุดรธานีในช่วง 10 ปีแรกไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน  “โดยเส้นทางสายแรก ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี-สถานีรถไฟอุดรธานีน่าจะก่อสร้างได้ในปีที่ 5 ส่วนเส้นทางที่ 2 และ 3 คาดว่าจะก่อสร้างในปีที่ 8 นับจากปัจจุบัน สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการรถบัสขนส่งมวลชนวิ่งประจำทาง ซึ่งหลังจากการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาแล้วเสร็จจะนำรถบัสให้บริการเป็นระบบขนส่งมวลชนรอง หรือ feeder line ให้กับรถไฟฟ้ารางเบาที่จะเป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนระดับที่สอง สำหรับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะลำดับที่สามนั้น เป็นระบบย่อยสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนรองซึ่งจะออกแบบให้บริการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านขนาดกลางใหญ่กับป้ายจอดรถอุดรซิตี้บัสและสถานีรถไฟฟ้ารางเบา”

ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเสริมว่า บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC ผู้บริการรถบัสขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนนทบุรี ยินดีสนับสนุนและร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบาอุดรธานีของบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ตามเป้าหมายพัฒนาสาขาคมนาคมขนส่งสีเขียวของกฎบัตรอุดรธานี

“เนื่องจาก RTC เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมลงทุนของผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง จึงมีภารกิจในการสนับสนุนให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพในหัวเมืองสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและจะเป็นศูนย์กลางของไมซ์ของอนุภูมิภาค GMS ฝั่งตะวันออกในอีก 10 ปีข้างหน้า”อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของกฎบัตรอุดรธานีพบว่า การลงทุนโครงข่ายขนส่งมวลชนเมืองอุดรธานีจะมีความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในบริเวณสถานีสำคัญ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงกำหนดในแผนการคมนาคมขนส่งสีเขียวให้พัฒนาพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจตามเกณฑ์ TOD จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจตลาดโพศรี ศูนย์ตลาดบ้านห้วย และศูนย์สถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นศูนย์เศรษฐกิจระดับสอง โดยพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจระดับหนึ่ง จำนวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เศรษฐกิจราชพัสดุ ที่ดินประมาณ 23 ไร่ใจกลางเมืองอุดรธานีเป็นโรงแรม ศูนย์การประชุม ศูนย์ค้าปลีก และที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนระดับกลางและระดับล่าง (affordable housing) พัฒนาพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจทุ่งศรีเมืองเป็นศูนย์การค้าปลีก โรงแรม และที่อยู่อาศัย โดยใช้ที่ดินราชพัสดุที่เป็นบ้านพักราชการจำนวน 12 ไร่ สำหรับศูนย์ที่สาม เป็นการพัฒนาร่วมกับเอกชนผู้เช่าที่ดินเดิมของการรถไฟบริเวณสี่แยกทองใหญ่หรือสถานีรถไฟอุดรธานี โดยพัฒนาเพิ่มศูนย์การประชุมจาก 1.2 หมื่นคนเป็นศูนย์ประชุม 3 หมื่นคนพร้อมโรงแรมระดับห้าดาว จำนวน 2,000 ห้อง “ศูนย์เศรษฐกิจที่จะพัฒนาขึ้นใหม่จะสนับสนุนความสามารถของหน่วยเศรษฐกิจเดิมให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น กล่าวโดยรวมตามแผนกฎบัตรอุดรธานีในปีที่ 10 อุดรธานีจะมีความสามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน และสามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ทั้งงานกีฬา งานจัดแสดงสินค้าหรืองานเอ็กซ์โปที่มีผู้เข้าร่วมได้มากถึง 7 หมื่นคนต่อวัน”

ที่มา: thansettakij.com