เปิดผังใช้ที่ดินในอีอีซีพัฒนา 5 ปีแรก 1.36 แสนไร่

นโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาตะวันออกหรืออีอีซี ตามพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่กำหนดให้ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นพื้นที่การพัฒนา

ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่า จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ตรงจุดไหนก็จะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันหมดทุกตารางนิ้ว ดังนั้น ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า จริงๆ แล้วในการพัฒนาอีอีซีนั้น ไม่ได้ปล่อยให้มีการลงทุนอย่างสะเปะสะปะ เพราะมีบทเรียนแล้วจากการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดในช่วงที่ผ่านมา ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น การพัฒนาอีอีซีครั้งนี้ จึงต้องกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศต้องการ

ในการพัฒนาอีอีซี จึงได้มีการกำหนดแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาครวมของอีอีซีในช่วงระยะเวลา 20 ปี ออกมา โดยทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ก็จะพบว่า มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค (รวมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่) พื้นที่พัฒนาเมืองใหม่ และพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ พื้นที่พัฒนารองรับศูนย์กลางโลจิสติกส์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และพื้นที่อื่นๆ ตามหลักการของการผังเมือง เช่นพื้นที่เกษตร และแหล่งน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยจะเป็นการดำเนินงานภายใต้พื้นที่เพียงประมาณ 8.33 ล้านไร่เท่านั้น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำมากำหนดตำแหน่งและขนาดพื้นที่เบื้องต้น เพื่อจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความเหมาะสม

ที่มา : www.thansettakij.com