ค้าชายแดนพุ่ง 9.2 แสนล้าน กับมาเลย์ยังครองอันดับ 1

พาณิชย์เผยมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 8 เดือนแรกปี 2561 ยังสดใส โตกว่า 6.51%  มูลค่าทะลุ 9.2 แสนล้านบาท สั่งลุยกระตุ้นการค้าต่อเนื่อง ปลื้มผู้ประกอบการ YEN-D จับคู่ธุรกิจกับกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สร้างมูลค่าธุรกิจรวมกัน 1,270 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 8 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 922,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.51 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการส่งออก 525,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น0.54 % และการนำเข้า 397,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.57%  ไทยเกินดุลการค้า 127,795 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 742,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33%  เป็นการส่งออก 435,555 ล้านบาท ลดลง 0.16 % นำเข้า 306,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.43%  เกินดุลการค้า 128,837 ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดน 180,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.56% เป็นการส่งออก 89,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.10% นำเข้า 90,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น32.19 % ขาดดุลการค้า 1,042 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อแยกการค้าชายแดนเป็นรายประเทศพบว่าการค้ากับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 370,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.73 % เป็นการส่งออก 199,174 ล้านบาท ลดลง 5.53% นำเข้า 180,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.16 %  ลาว มูลค่า 141,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.27 %  เป็นการส่งออก 87,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.55%  นำเข้า 54,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.88%  เมียนมา มูลค่า 127,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.09%  เป็นการส่งออก 71,859 ล้านบาท ลดลง 2.24 % นำเข้ามูลค่า 55,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้น19.13 % และกัมพูชา มูลค่า 93,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.88%  เป็นการส่งออก 77,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น17.15 %  นำเข้า 16,146 ล้านบาท ลดลง7.90 %

เพื่อเป็นการกระตุ้นการค้าอย่างต่อเนื่องกรมจะจัดกิจกรรมต่างๆในการช่วยผลักดันให้การค้าเติบโต โดยล่าสุดได้นำผู้ประกอบการจาก YEN-D Program เดินทางเยือนกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสามารถจับคู่เจรจาธุรกิจ จนมีมูลค่าการค้ารวมกันกว่า 1,270 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย–เมียนมาระหว่างภาครัฐและเอกชน โครงการจัดประชุมความร่วมมือไทย-ลาว และงาน Mekong Business Forum & Trade Show 2018 เร่งผลักดันให้เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทย-ลาว เพิ่มช่องทางและขยายโอกาสการค้าของไทยตามนโยบายที่จะเป็นประเทศ Land Linkของลาว ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจทันที จำนวน 32 คู่สัญญา มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท และมียอดจำหน่ายจากการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท มั่นใจ 4 เดือนถัดจากนี้ การค้ายังคงสดใสและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปัญหาน้ำท่วมประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว และเมียนมา ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการค้าชายแดนและผ่านแดน ทำให้การค้าชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น จะทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของทั้ง 2 ประเทศได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การส่งออกสินค้าด้านมาเลเซีย ยังชะลอตัวลง จากปริมาณการส่งออกยางพาราซึ่งเป็นสินค้าหลักของไทยที่ลดลง ประกอบกับราคาที่ตกต่ำ โดยมีปัจจัยจากความผันผวนของสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของไทย

ที่มา : www.thansettakij.com