พัฒนาโรงพยาบาลคู่แฝดไทย - เมียนมาร์รับ AEC

ขอบคุณเครดิตภาพ www.aseanthai.net

ขอบคุณเครดิตคลิป TNN 24