จีนเดินเกมรุกค้าโลก ปฏิรูปลดภาษีนำเข้า

จีนถือเป็นมหาอำนาจทางการค้าทางฝั่งตะวันออกของโลก และยักษ์ใหญ่อย่างจีน เวลานี้กำลังขยายการค้าออกไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และการค้าออนไลน์ จนสหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำของ โดนัลด์ ทรัมป์

ต้องออกมาตรการตอบโต้ เพื่อคานอำนาจ จนทั่วโลกกังวลว่า การตอบโต้กันครั้งนี้ จะกลายเป็นสงครามการค้าที่ส่งผล กระทบไปทั่วโลกได้

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานว่า เรื่องนี้ นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลให้จีนถึงเวลาแล้วที่ต้องทบทวนนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพราะความกังวลด้านประเด็นการค้านี้ ไม่ได้มีแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่กำลังจับตามองนโยบายการค้าของจีนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในจีนเกี่ยวกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเห็นว่า รัฐบาลจีนควรช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่า รัฐบาลควรให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในตลาดและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ที่สำคัญเวลานี้สถาบันการศึกษาของรัฐบาลจีนหลายๆ แห่งเริ่มมีเสียงสนับสนุนให้มีการผลิตเทคโนโลยีอย่างจริงจัง รวมทั้งการสนับสนุนสินค้าของจีนเองมากขึ้น สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า แม้ว่าขณะนี้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจะคลายตัวลงแล้ว แต่ประเทศไทยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากหาก 2 ประเทศนี้ ออกมาตรการสินค้าที่มีสินค้าไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานย่อมจะส่งผล กระทบโดยตรงต่อประเทศไทยได้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนเองก็รับรู้ถึงเรื่องนี้ดี

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังดำเนินการกับนโยบายที่ส่งเสริมการนำเข้า โดยการลดภาษีนำเข้า ซึ่งนอกจากจะลดภาษีนำเข้าสินค้าประเภทยานพาหนะแล้ว คาดว่าจะลดอัตราภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าอาหารบางชนิด ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมทั่วไป นอกจากนี้ ยังออกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและจะส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติ (China International Import) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปฏิรูปในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาบรรยากาศที่เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนผ่านและการยกระดับเศรษฐกิจ การส่งเสริมการนำเข้า สร้างความสมดุลของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดี ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมองว่า การที่จีนส่งเสริมการนำเข้า

โดยการลดภาษีนำเข้ามากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการลดต้นทุนการผลิต และขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับทั่วโลกรู้ว่า เวลานี้จีนเปิดกว้างทางเศรษฐกิจมากขึ้นแล้ว ซึ่งจะเป็นการลดแรงกดดันจากต่างชาติเรื่องการเปิดตลาดของจีน นั่นอาจหมายถึงโอกาสของสินค้าไทย รวมทั้งอุปสรรคของสินค้าไทยในการเข้าสู่ตลาดจีน เพราะการเปิดกว้างของจีนครั้งนี้ ก็อาจเป็นโอกาสให้กับสินค้าบางรายการที่เป็นคู่แข่งกับสินค้าไทยได้ ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้

ที่มา : www.posttoday.com/aec