ไอทีอ่านเลขตู้ ตัวช่วยอุตฯ โลจิสติกส์

ระบบอ่านเลขตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติ หรือ ACNR (Automatic Container Number Recognition) เป็น 1 ใน 20 โครงการ

โดย ปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด หัวหน้าฝ่ายธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด กล่าวว่า ได้รับโจทย์ในหมวดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งมีปัญหาการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์จากเดิมใช้คนจดเลขตู้ ทำให้มีความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบหลังบ้าน แถมยังเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการจดบันทึก จะเป็นการเสียเวลาค้นหาและแก้ไขเอกสาร

ACNR เป็นการใช้เทคโนโลยีตรวจจับภาพหรือ Image Processing Technology ตรวจจับภาพเลขตู้คอนเทนเนอร์ จึงมีความแม่นยำสูงและยังสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบหลังบ้านหรือระบบปฏิบัติการภายใน เช่น ระบบ TOS หรือระหว่างหน่วยงาน เช่น ระบบ NSW โดยอัตโนมัติได้ในเวลาไม่กี่วินาที”

การใช้ระบบ ACNR ยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย แก่ประเทศไทย เพราะในต่างประเทศเริ่มใช้ระบบนี้กันแล้ว แต่ไทยยังใช้น้อยมากอาจจะด้วยต้นทุนที่สูงมาก เพราะเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การดูแลรักษาต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาจากต่างประเทศ ดังนั้น ACNR ทำให้เป็นโอกาสสำหรับเทคโนโลยีไทย

ปัจจุบันระบบ ACNR อยู่ในช่วงการทดลองติดตั้งใช้งานที่ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT ซึ่งเป็นการลงนามในสัญญาความร่วมมือ 3 ฝ่ายได้แก่ สจล. บริษัทสหไทยฯ และบริษัทเวริลีฯ

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/811938