“สมคิด” เร่งคมนาคมลงทุน PPP ลดภาระรัฐ จี้สรุปเดินรถสีน้ำเงินและแอร์พอร์ตลิงก์ต่อขยาย

by Super User

 

ขอบคุณเครดิตภาพ www.aecnews.net

ขอบคุณเครดิตคลิป ASTV Manager VDO