St. Patrick’s Day Sale : 17 March

St. Patrick’s Day Sale : 17 March

St. Patrick’s Day เป็นเทศกาลงานฉลองของชาวไอริช โดยจะฉลองกันในวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ในวันนี้ ทั้งชาวไอริชและไม่ใช่ไอริชจะแต่งกายด้วยชุดสีเขียว ซึ่งเป็นสีหนึ่งในสามสีหลักของธงชาติไอร์แลนด์ สีเขียว ขาวและส้ม

โดยเทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานบันเทิง ทั้งๆ ที่เป็นเทศกาลแห่งการระลึกถึงเซนต์แพทริก นักบุญคนสำคัญแห่งไอร์แลนด์ St.Patrick เกิดในปี คศ 385 และตาย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ปี คศ 461 ดังนั้น ชาวไอริชจึงถือเอาวันนี้มาจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเป็น St. Patrick’s Day เพื่อแสดงความระลึกนักบุญแพทริก

ชาวไอริชมีความเชื่อเกี่ยวกับเซนต์แพทริกว่า สามารถชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีวิตและขับไล่งูทุกประเภทให้ออกไปจากแผ่นดินไอร์แลนด์ และเซนต์แพทริกเป็นผู้ที่นำเอา แชมร็อค ( Shamrock) ซึ่งเป็นพืชที่มีใบสามแฉก มาใช้ในการสอนเกี่ยวกับเรื่อง Trinity หรือตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต นับว่า แยบคายดีมาก ในการนำเอาแชมร็อคมาอธิบายเรื่องตรีเอกานุภาพ เพราะแชมร็อคเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามท้องทุ่งของไอร์แลนด์

โดยในวันนี้ ชาวไอริชจะไปโบสถ์ในช่วงเช้าและเฉลิมฉลองในตอนบ่าย โดยช่วงงานฉลองตอนบ่าย จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวไอริชจะกินดื่ม และเต้นระบำที่เรียกว่า ” Irish Dance” ที่หลายคนคงเคยเห็นในภาพยนตร์ และในวันนี้ ชาวไอริชจะกินอาหารจานที่เรียกว่า corned beef and cabbage

และมีใบ shamrock เป็นใบไม้เล็กๆ ที่มีสามแฉก ที่ชาวไอริชเลือกแชมร็อคมาใช้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ St.Patrick’s Day เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับมาของฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ ในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ด shamrock กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งชาติไอร์แลนด์ที่เป็นความภาคภูมิใจของไอริชมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนองค์ประกอบของงานฉลองอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ The Leprechaun คนไอริชเรียกเจ้าตัวซุกซนแต่ขี้เมานี้ว่า “Lobaircin” หรือ เรารู้จักกันในนาม The Leprechaun โดย The Leprechaun นี้มีที่มาจากนิทานพื้นบ้าน เล่ากันว่า เจ้า Leprechaun เป็นคนตัวเล็กๆ สีเขียว มีเวทมนต์ ใส่หมวกทรงสูง ทำหน้าที่เฝ้าหม้อบรรจุทองคำ และที่สำคัญ เป็นสุดยอดของขี้เมาทั้งปวง เชื่อกันว่า หากเราจับ The Leprechaun ได้ จะสามารถบังคับให้เจ้าตัวเขียวนี่พาเราไปเอาหม้อบรรจุทองคำเจ้า Leprechaun นี่แหละ เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเมืองนี้ด้วย

ที่มา : thaifly.com

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Follow Us

     

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication