กรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่เปิดฟรีมอเตอร์เวย์ รวม 7 วัน ระหว่าง 29 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566 พร้อมเปิดวิ่งชั่วคราวช่วง ปากช่อง - ทะเลสอ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 คาดปริมาณจราจรกว่า 7.3 ล้านคัน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความคล่องตัว กรมทางหลวง ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 7 วัน ประกอบด้วย
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน
นอกจากนี้ จะเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ ระยะทาง 64.26 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66 (โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว วันที่ 29 – 31 ธ.ค. 65 เดินทางขาออก และวันที่ 1 – 4 ม.ค. 66 เดินทางขาเข้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ดี กรมทางหลวง คาดว่าจะมีปริมาณจราจรบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ทั้งสิ้น 7,325,097 คัน แบ่งเป็น
  • ฝั่งขาออก 3,584,353 คัน
  • ฝั่งขาเข้า 3,740,744 คัน
โดยขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7  และตำรวจทางหลวง 1193 นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66 ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย บำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี อีกทั้ง ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนพื้นผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด และหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวง ในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 393 แห่ง แบ่งเป็น
  • จุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ) 119 แห่ง
  • จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง
  • จุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 85 แห่ง
ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ  การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้ง แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชน 581 แห่ง (ในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ)และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง 515 คัน Cr: bangkokbiznews