การท่าเรือ เช่าที่ดินคลังพระโขนง-บางจาก

การท่าเรือ เช่าที่ดินคลังพระโขนง-บางจาก

การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดินบริเวณคลังพระโขนง – บางจาก สำนักงานและคลังน้ำมัน อาคารและเขื่อนเทียบเรือบริเวณปากคลองบางจากและปากคลองเจ๊ก เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินบริเวณคลังพระโขนง – บางจาก สำนักงานและคลังน้ำมัน อาคารและเขื่อนเทียบเรือบริเวณปากคลองบางจากและปากคลองเจ๊ก กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการใช้พื้นที่ของ กทท. เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รองรับความต้องการพลังงานของผู้บริโภคในเขตภาคกลาง และสร้างความมั่นคงต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพลังงานของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ กทท. ได้พิจารณาให้บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์เป็นผู้เช่าพื้นที่ดังกล่าว ระยะเวลาสัญญา 15 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานมากยิ่งขึ้นพื้นที่เช่า ประกอบด้วย บริเวณคลังพระโขนง – บางจาก สำนักงานและคลังน้ำมัน อาคารและเขื่อนเทียบเรือบริเวณปากคลองบางจากและปากคลองเจ๊ก นอกจากจะเป็นการพัฒนาสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ กทท. แล้ว ยังสนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจของโออาร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Cr: thansettakij.com

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info