คมนาคมเดินหน้าโครงข่ายเชื่อมอีอีซี

คมนาคมเดินหน้าโครงข่ายเชื่อมอีอีซี

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าลงทุนปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หนุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่ออีอีซี เร่งรถไฟทางคู่ การเชื่อมโนงระบบขนส่งทางน้ำท่าเรือบางสะพาน-แหลมฉบัง ศึกษามอเตอร์เวย์กาญจนบุรี-ตราด และเส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง คู่ขนาดรถไฟความเร็วสูง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงนโยบายในปี 2564 โดยระบุว่า ในปีนี้กระทรวงคมนาคมยังเดินหน้าดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสานต่อนโยบายในปี 2563 โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่
1. เร่งพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง รวมทั้งผลักดันการขนส่งสินค้าทางน้ำจากท่าเรือบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และเร่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรหรือเน่าเสียง่ายออกสู่ตลาด

  1. ศึกษาแผนแม่บท MR – MAP เพื่อพัฒนามอเตอร์เวย์ให้สอดคล้องกับการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงของประเทศ ซึ่งจะลดปัญหาการเวนคืนที่ดินซ้ำซ้อน ส่งเสริมการกระขายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และบูรณาการโครงข่ายการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเส้นทางกาญจนบุรี – ตราด ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่จะมีจุดเริ่มต้นจากจังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมมายังพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และสิ้นสุดที่จังหวัดตราด ติดกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชา จะสนับสนุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเป็นอย่างดี และเส้นทางหนองคาย – แหลมฉบัง เส้นทางนี้จะคู่ขนานไปกับรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ – นครราชสีมา – หนองคาย เชื่อมต่อกับประเทศลาว และจีน

“การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ อาจมีผลกระทบในส่วนของงบประมาณ แต่ในด้านของนโยบายเรายังคงโครงการไว้เช่นเดิม เพราะโครงการต้องเดินหน้า เพียงแต่ให้ทุกหน่วยกลับไปทำการบ้านเตรียมพร้อมว่างบอาจเปลี่ยนไปบ้าง ให้ดูโครงการ ถ้าหากเกิดกรณีที่ต้องปรับลดงบ ให้ทำเป็นงบผูกพัน ส่วนจะปรับลดงบกันเท่าไหร่ ขอรอให้คณะรัฐมนตรีประเมินก่อน หากเงินกู้ไม่เพียงพอก็ต้องบริหารจัดการ”

ที่มา: bangkokbiznews.com

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info