ในด้านการเป็นแหล่งรวมของกลุ่มบริษัทยานยนต์อัจฉริยะ ปัจจุบัน นครฉางซากลายเป็นแหล่งคลัสเตอร์ยานยนต์อัจฉริยะที่มีบริษัทมากกว่า 360 บริษัท รวมมูลค่าการผลิตปีละกว่า 20,000 ล้านหยวน บริษัทชั้นนำ เช่น Novasky บริษัทชั้นนำท้องถิ่นด้านระบบตรวจจับและเรด้าร์ และบริษัทแชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler) ผู้นำด้านระบบพวงมาลัยและการขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ขณะเดียวกัน บริษัทเหล่านี้ยังเร่งพัฒนาตัวยานยนต์อัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งระบบขับเคลื่อน ระบบพวงมาลัย และระบบห้องผู้โดยสาร รวมถึงเทคโนโลยีที่ประสานกันเพื่อก่อให้เกิดเป็นระบบยานยนต์อัจฉริยะ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การสื่อสาร 5G แผนที่ความละเอียดสูง ตัวส่งสัญญาณเรด้าและแสงเลเซอร์ผนวกกับกล้องจับภาพ อัลกอริทึม (Algorithms) และการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งนี้ ตามเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) กำหนดว่า ภายในปี 2568 มณฑลหูหนานจะสามารถผลิตรถยนต์อัจฉริยะได้มากกว่า 1 ล้านคัน/ปี หรือมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของรถยนต์ทั่วไปที่มณฑลหูหนานผลิตได้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านคัน/ปี

ด้านการยกระดับถนนให้มีความอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้ยานยนต์อัจฉริยะ นครฉางซาพัฒนาถนนให้มีความเป็นอัจฉริยะใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่

(1)   พื้นที่ถนนสำหรับการทดสอบโดยเฉพาะ โดยนครฉางซาถือเป็นพื้นที่ทดสอบรถยนต์อัจฉริยะแห่งชาติ

(2)   พื้นที่ถนนสาธารณะสำหรับการวิ่งทดสอบบริการยานยนต์อัจฉริยะ โดยตั้งแต่ปี 2562 นครฉางซาได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาธารณะหรือถนนแบบเปิดเพื่อการทดสอบยานยนต์อัจฉริยะภายในเขตตัวเมือง

Cr: thaibizchina