ค่าเงินผันผวนทำค้าชายแดนผ่านแดนเดือนม.ค.วูบ3.68% แต่ยังมั่นใจค้าชายแดนและผ่านแดนมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต ทั้งปีน่าจะเป็นไปตามเป้าที่ขยายตัว 39% นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกชายแดนที่หดตัวในเดือนมกราคม 2566 ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่สูงของการส่งออกในเดือนมกราคม 2565 ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบอัตราการเติบโต อีกส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว และเมียนมาที่อ่อนค่าลง ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าไทยลดลง การปิดด่านคลองลึก จ.สระแก้ว จากเหตุอัคคีภัยด้านกัมชาฝั่งตรงข้าม และการส่งออกน้ำยางข้นไปมาเลเซียที่ยังหดตัวต่อเนื่อง โดยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนมกราคม 2566 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 140,166 ล้านบาท ลดลง 3.68% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 71,667 ล้านบาท ลดลง 6.44% และการนำเข้ามูลค่า 68,499 ล้านบาท ลดลง 0.61% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนมกราคม 2566 ทั้งสิ้น 3,168 ล้านบาท ซึ่ง การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชาเดือนมกราคม 2566 มีมูลค่าการค้ารวม 81,555 ล้านบาท ลดลง 8.79% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 48,018 ล้านบาท ลดลง 10.05% และการนำเข้ามูลค่า 33,537 ล้านบาท ลดลง 6.92% ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ) เดือนมกราคม 2566 มีมูลค่ารวม 58,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.47% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 23,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.86% และการนำเข้ามูลค่า 34,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.31% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก อย่างไรก็ตามการส่งออกผ่านแดนที่ขยายตัวในเดือนมกราคม 2566 มาจากการขยายตัวของการส่งออกผ่านแดนไปจีน โดยเฉพาะสินค้าผลไม้สด เช่น ทุเรียน ลำไย และมังคุด ที่ขยายตัวสูงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนการผลักดันเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม เพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิดแล้ว 87 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด74 แห่ง ทั้งนื้กระทรวงพาณิชย์มองว่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในเดือนมกราคม 2566 จะหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การผลักดันเปิดจุดผ่านแดนซึ่งใกล้จะเปิดครบทั้งหมด 97 แห่งแล้วประกอบกับการเปิดใช้งานเส้นทางรถฟลาว – จีน รวมถึงค่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางอ่อนค่า จะทำให้การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคต และมูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดนในปี 2566 ทั้งปี น่าจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 39% Cr: thansettakij