ค้าชายแดน ยังไม่ถึงก้นเหว ด่านสะเดาหาย5.5หมื่นล.- ระนองกลับมาติดลบ

ค้าชายแดน ยังไม่ถึงก้นเหว ด่านสะเดาหาย5.5หมื่นล.- ระนองกลับมาติดลบ

ค้าชายแดนรอบบ้านเจอพิษโควิดยอดหดวูบ ด่านระนองมูลค่าค้าเมียนมากลับมาติดลบ หลังพลิกขยายตัวเพิ่มช่วงเม.ย.ได้เดือนเดียว จากยอดนำเข้าที่ลดลงเฉียด 60% ส่วนค้ามาเลย์ผ่านด่านสะเดาหายวับ5.5หมื่นล้าน นางวณิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย์ เผยภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ว่า มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,596.96 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 930.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.81 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มียอดการค้ารวม 2,170.71 ล้านบาท ลดลง 573.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.43

เมื่อแยกเป็นการส่งออก มีมูลค่าทั้งสิ้น 889.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.42 ล้านบาท จากเดือนเมษายน ที่มีมูลค่าส่งออกรวม 767.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเดือนพฤษภาคมลดลงมาก โดยมีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้นเพียง 707.47 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าที่มีมูลค่า 1,760.01 ล้านบาท ลดลงถึง 1,052.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.80ทั้งนี้ สินค้าส่งออกสำคัญคือ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น วัสดุก่อสร้าง อาทิ ปูนซิเมนต์ เครื่องยนต์ต้นกำลัง ท่อเหล็กขุดเจาะปิโตรเลียม ตาข่ายจับปลา เครื่องดื่มให้พลังงาน เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าหลักได้แก่ สินค้าประมง เมล็ดพืช ผลไม้ ส่วนประกอบเครื่องจักรขุดเจาะปิโตรเลียม โดยสถานะการค้าเดือนพฤษภาคม 2563 เกินดุลการค้า 182.02 ล้านบาท พาณิชย์จังหวัดระนองกล่าวอีกว่า การค้าชายแดนช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 ยอดการค้าชายแดนลดลงแทบทุกเดือน เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2562 ทั้งนี้ เป็นผลจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเพียงเดือนเมษายนที่ยอดการค้าเร่งตัวขึ้นเพิ่มจากเมษายน 2562 จนขยายเกือบ 12 % แต่ในเดือนถัดมาก็หดวูบลงจนกลับมาติดลบดังกล่าว

ทั้งนี้ ตัวเลขการค้าชายแดนมีตัวแปรที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบ ที่ทำให้การค้าลดลงในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย

  1. สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้อนุญาตให้มีการนำเข้า – ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีคนประจำพาหนะประจำเรือสินค้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว เท่านั้น
  2. การแจ้งระงับการเปิด – ปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ของจังหวัดระนอง ตามคำสั่งของจังหวัดระนอง ที่ 596/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และที่ 611/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทย-เมียนมารวมทั้งปีนี้ น่าจะไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาในระดับที่ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากยังมีปัจจัยบวกในฝั่งเมียนมา คือ สถานการณ์การเมืองเป็นปกติ บรรยากาศในประเทศเศรษฐกิจการลงทุนยังขยายตัว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของรัฐจำนวนมากที่กำลังเร่งดำเนินการ และคาดว่าการค้าชายแดนจะขยายตัวต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะย่านมะริดกับทวาย ที่ทางการเมียนมาเร่งดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและมีแผนการส่งเสริมการลงทุนในทุกด้าน เช่นเดียวกับยอดการค้ากับประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดา ของจังหวัดสงขลาหดวูบ นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปริมาณส่งออก-นำเข้าสินค้า 7 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-เม.ย.2563) ลดลง 55,012.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-เม.ย.2562) ปัจจัยหลักที่ทำให้ปริมาณการส่งออก-นำเข้าลดลง เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก ซึ่งมีสัญญาณมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ที่พบว่ามูลค่าการส่งออก-นำเข้าลดลง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรสะเดาไปยังประเทศที่สาม ที่ลดลงอย่างชัดเจน คือ สินค้ายางธรรมชาติที่มีปลายทางอยู่ที่ประเทศจีน

นายอาทิตย์ กล่าวและว่า นอกจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกแล้ว ยังมีผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การนำเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซียลดลงเช่นกัน ฉะนั้น แนวโน้มการส่งออก-นำเข้าสินค้าผ่านด่านฯสะเดาตลอดปีงบ ประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ต.ค.2563) นั้น จะลดลงจากปีงบประมาณ 2562 แน่นอน ตัวเลขมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้าสินค้าต่างประเทศ ด้านนายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ กล่าวว่า สินค้าหลักที่มีการส่งออกของภาคใต้คือยางธรรมชาติ ซึ่งปีที่ผ่านมาราคายางตกต่ำเป็นอย่างมาก และการส่งออกไม้ยางพารา ซึ่งมีตลาดหลักคือจีน ที่หยุดการนำเข้าไม้ยางพารา ทำให้สินค้าทั้งสองประเทศที่ส่งออกหายไปเยอะ ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็ง ทำให้การส่งออกลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย ซึ่งเขาประสบปัญหาค่าเงินริงกิตอ่อนมากเมื่อเทียบกับเงินบาท

สินค้าที่ส่งผ่านด่านฯสะเดา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การส่งออกไปยังประเทศที่สาม โดยส่งผ่านท่าเรือในประเทศมาเลเซียเช่นส่งไปจีน เช่น ยางพารา และไม้ยางพารา รวมถึงญี่ปุ่น และการส่งออกสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งสองส่วนต่างมีปริมาณการส่งออกลดลง ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งออกผ่านท่าเรือประเทศมาเลเซียไปยังประเทศที่สามลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ คือ ยางและไม้ยางพารา ส่วนสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียลดลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์” นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ กล่าวและว่า สถานการณ์การส่งออกในปีนี้ (2563) เริ่มต้นค่อนข้างดีในช่วงต้นปี แต่หลังจากมีสถานการณ์ โควิดเข้ามาทุกอย่างก็แย่ลง โดยเฉพาะสินค้าประเภทอุตสาหกรรม บวกกับในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด การส่งออกสินค้าผ่านแดนมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นในการผ่านแดน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองทำให้มีผลกระทบด้วย

ที่มา : thansettakij

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication