ประเทศจีนหรือ "แดนมังกร" มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยในปี 2565 ล่าสุด จีนยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก เป็นประเทศผู้นำเข้าอันดับ 3 ของโลก และรับเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่เวลานี้จีนกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกรวมถึงไทย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีนี้อาจต่ำกว่า 5% เนื่องจากตัวเลขด้านอุปสงค์ (ความต้องการ) ไม่ดีในหลายเรื่อง

5 พายุเศรษฐกิจซัดกระหน่ำ

1. การส่งออกของจีนลดลงต่อเนื่อง

2. การบริโภคภายในลดลง

3. การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง

4. หนี้ท่วม โดยหนี้ 3 ส่วนของจีน ได้แก่ หนี้ครัวเรือน หนี้บริษัท และหนี้รัฐบาล ณ ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เพิ่มเป็น 282% ต่อจีดีพี

5. การลงทุนลดลง โดยการลงทุนของจีนใน 4 ส่วนได้แก่ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมผ่านทางภาคเอกชนยังไม่ขยายตัว การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางเอกชนติดลบต่อเนื่อง

“แม้ว่ารัฐบาลจีนกำลังใช้สรรพกำลังทุกอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจปี 2566 ขยายตัวตามเป้า 5% แต่ดูเหมือนว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ออกมายังไม่ได้ผลเท่าที่คาดหวังไว้”

· กระทบไทยเสี่ยง GDP ต่ำ 3%

· สินค้าจีนถล่มร้องรัฐบาลช่วย

· จี้เร่งแก้ปัญหาวีซ่าดึงจีนเที่ยว

Cr: thansettakij