ขณะที่ความต้องการใช้พลังงาน LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็น Regional LNG Hub หรือศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซ LNG ในระดับภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทย เพราะจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

Cr : mgronline