น.ส.นภัสสร กิตะพาณิชย์ ประธานบริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี หรือ STRON เปิดเผยว่า ร่วมลงนามกับ บริษัท E-Tuk Factory ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในฐานะศูนย์กลางการผลิตของ SMART E-TUK และร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาตลาดสำหรับ E-TUK เพื่อเจาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบในประเทศได้มากกว่า 100 คัน ภายในปีนี้และ 500 คัน ภายใน 2 ปีข้างหน้า นายวินเซนต์ แวน แคมเพน ประธาน E-Tuk Factory กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโซลูชัน TUKTUK ไฟฟ้าที่ยั่งยืน สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ E-TUK มีศูนย์กลางการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ E-TUK จากประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี EV ประเทศไทยนำสู่การเป็นศูนย์กลาง EV ในเอเชีย (EV Hub in Asia) พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 2 กลุ่ม ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า และรถ 3 ล้อไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งให้กับกลุ่มลูกค้าทั้ง กลุ่ม Logistic และการบริการอื่นๆ ในปีนี้ ได้ถึง 200 คัน และ 500 คัน ภายใน 2 ปี โดยกำลังการผลิตของ บริษัทฯ สามารถทำได้ถึง 1,000 คันต่อปี โดยการผลิตส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 75-80% ซึ่งยานพาหนะทั้งสองประเภทได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ มีการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดเฉพาะในแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้แพลตฟอร์มรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการ บริษัทมีกลยุทธ์สำคัญในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานของส่วนประกอบ ผู้ประกอบการสถานีชาร์จ ผู้ประกอบการยานยนต์ ตลอดจนผู้ใช้ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น   อย่างไรก็ตาม STRON คาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดรถสามล้อไฟฟ้าให้ได้มากถึง 50% ของตลาดเพื่อการขนส่งในประเทศไทย โดยปัจจุบันรถขนส่งระยะสั้นในประเทศไทยมีจำนวนราว 5 หมื่นคัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ 4 หมื่นคัน และรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 หมื่นคัน ซึ่งคาดว่ารถสามล้อไฟฟ้าจะเข้าไปทดแทนและส่งเสริมให้กับบริษัทขนส่งได้เป็นอย่างดี เพื่อลดต้นทุนและลดภาวะโลกร้อนได้ตามในอุตสหกรรมต่างๆ ได้ Cr: dailynews