"พาณิชย์"ดันเอสเอ็มอีหนุนสิทธิประโยชน์บนเวที  PM’s Export Award 2023  หวังช่วยยกระดับสินค้าไทยขยายตลาดได้ต่างประเทศอย่างแข็งแกร่ง นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่เข้ามาแข่งขันในตลาด ซึ่งกรมเองได้มีแผนผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาเพิ่ม ขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่เวทีโลก รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ให้กับภาคธุรกิจไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมสนับสนุนการเปิดตลาดส่งออกไปยังเวทีโลก โดยกรมตั้งเป้าในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต และการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าและความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน กรม ชวนผู้ประกอบการสมัครรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 ภายใต้แนวคิดBetter Vision Brighter Future  เปิดมุมมองใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นการยกระดับรางวัลที่ขานรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการต้อนรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ปีที่ 31 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ที่ pmaward.ditp.go.th ซึ่งได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับรางวัลให้สอดรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก และแนวทางการพัฒนาภาคการส่งออกไทย Cr: thansettakij