พิษโควิด เลื่อนตรวจมาตรฐานขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

พิษโควิด เลื่อนตรวจมาตรฐานขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

จท. เผย IMO เลื่อนตรวจประเมินมาตรฐานการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศออกไป 1 ปี หลังเจอพิษ “โควิด-19” ระบาด ด้าน “ศักดิ์สยาม” ตั้งธงผลตรวจต้องอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” สั่งบูรณาการหน่วยงาน-เปรียบเทียบต่างประเทศ พร้อมนัดประชุมตามความก้าวหน้าทุกเดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบประเมินมาตรฐานการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting วันที่ 3 ก.พ.64 ว่า กรมเจ้าท่า (จท.) ได้รายงานผลการประชุมคณะมนตรีสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 32 ซึ่ง IMO ได้เลื่อนกำหนดการตรวจสอบประเทศสมาชิกออกไป

ส่วนของประเทศไทย เดิมมีกำหนดเข้ารับการตรวจสอบใน ก.พ.64 เลื่อนออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือใน ก.พ.65 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ จท.ยังคงยกระดับการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า จท.ยังได้รายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการขยายสถานีให้บริการเครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ (NAVTEX) ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS) ระยะที่ 3 ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน 

นอกจากนี้ จท.ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน และผลการจัดทำคู่มือการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบสวนอุบัติเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการดำเนินการจำลองการตรวจสอบแบบเสมือนจริง ที่จะดำเนินการในระหว่าง ก.พ.-ก.ค.64 เพื่อซักซ้อมและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ารับการตรวจประเมินจาก IMO

ขณะเดียวกัน ตนได้กำชับให้ จท.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน โดยให้มีเป้าหมายผลการตรวจในระดับดีเยี่ยม และให้มีการเปรียบเทียบการดำเนินการกับประเทศอื่น โดยจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนให้กำกับดูแล และการดำเนินโครงการ VTS ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามแผน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน

ที่มา : dailynews.co.th

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info