“ภูมิธรรม” มอบนโยบายเร่งด่วน ประกาศลดราคาสินค้าพร้อมกันทั้งประเทศ ภายใน 15 วัน พร้อมเดินหน้าดูแลต้นทุน เพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกร เตรียมเพิ่มช่องทางซื้อขายสินค้าให้ประชาชนที่จะได้รับเงินดิจิทัล วอลเล็ต สั่งปั๊มส่งออกและลุย Soft Power มอบพาณิชย์จังหวัด-ทูตพาณิชย์ หาตลาด ช่วย SMEs

ลุยเจรจา FTA และเตรียมตัวรับกฎ กติกาการค้าใหม่ พร้อมแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัย

ส่วนการดูแลเกษตรกร จะบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยสร้างหลักประกันว่าผลผลิตจะต้องขายได้ในราคาที่เหมาะสม มีการจัดช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องการส่งออก ขอให้เร่งขยายและผลักดันการส่งออกให้เปลี่ยนจากตัวเลขติดลบเป็นบวก โดยมีนโยบายอย่างน้อยที่สุดให้รักษาเป้าการส่งออกที่ตั้งไว้ 1-2% ให้ได้

และมีนโยบายให้สร้างกระแส โดยใช้ประโยชน์จาก Soft Power ของไทย และสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าและบริการไทยเชื่อมโยงกับภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร วัฒนธรรม ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และการท่องเที่ยว ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดทั่วโลก แก้ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน และยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

Cr: mgronline