ในที่สุด… รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงก็เปิดให้บริการแล้ว โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รถไฟความเร็วสูงเส้นทาง “นครหนานหนิง-นครกุ้ยหยาง” เที่ยวขบวน G4308 ได้วิ่งจากสถานีรถไฟหนานหนิงตะวันออก หรือเรียกสั้นๆว่า ตงจ้าน

รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้มีระยะทางรวม 482 กิโลเมตร มีทั้งหมด 13 สถานี เป็นเส้นทางในกว่างซี 282 กิโลเมตร รวม 7 สถานี โดยรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากนครหนานหนิง ผ่านเมืองเหอฉือก่อนเข้าสู่มณฑลกุ้ยโจว

ที่สำคัญ การเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง “นครหนานหนิง-นครกุ้ยหยาง” จะเป็นปฐมบทใหม่ของการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างหัวเมืองใหญ่ในภาคตะวันตกของจีนด้วย กล่าวคือในอนาคตโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมตรง (Direct route) ไปถึงนครเฉิงตูและนครฉงชิ่ง ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 6-7 ชั่วโมงเท่านั้น

การเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางดังกล่าวยังช่วยแบ่งเบาภาระด้านการขนส่งทางรางของเส้นทางเดิมซึ่งใช้ทั้งการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งสินค้าของเส้นทางเดิมได้อีกมาก (ในอดีต เส้นทางเดิมมีเที่ยวขบวนแบบประจำวันละ 62 เที่ยว ในจำนวนนี้ เป็นขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารวันละ 10 เที่ยว) โดยเจ้าหน้าที่ของ China Railway Nanning Group ให้ข้อมูลว่า การลดจำนวนเที่ยวขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ 1 คู่ขบวนจะช่วยเพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไป-กลับได้ 1.3 ขบวน

Cr: thaibizchina