ย้ำ บินไปเชียงรายต้องฉีดวัคซีน 2 โดส มีผลตรวจ Rapid Test เท่านั้น

ย้ำ บินไปเชียงรายต้องฉีดวัคซีน 2 โดส มีผลตรวจ Rapid Test เท่านั้น

“การบินพลเรือน” ย้ำไปเชียงรายต้องฉีดวัคซีน 2 โดส หรือ มีผลตรวจ Rapid Test เท่านั้น

วันที่ 20 พ.ค. 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกหนังสือชี้แจง กรณีผู้โดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางเข้าเชียงรายหากไม่มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีนครบหรือไม่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน ความว่า

  • เชียงราย แจ้งผู้เดินทางมาจาก 4 จ. เสี่ยง โชว์ผลตรวจโควิด-ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

จากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือAntigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

และหากผู้เดินทางไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แต่หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ต้องกักกันตนเองอย่างเข้มข้นที่บ้านหรือที่พักอาศัย เป็นเวลา14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 

จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบิน จัดเตรียมหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง และปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Cr: prachachat.net

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info