การรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีกำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยงานสำรวจ   ออกแบบรายละเอียด  การจัดทำรายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ชุมพร วันพฤหัสบดี ที่ 7  กันยายน  2566  เวลา 14.00 น.-16-30 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จ.ชุมพร  และระนองในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566  เวลา9.30 น.-12.00 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด จ.ระนอง

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ เห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

เบื้องต้นจะปรับแก้แนวเส้นทางบางส่วนเนื่องจากแนวเส้นทางเดิมตามผลการศึกษาของ สนข.ไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นแนวเส้นทางที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับมอเตอร์เวย์ เนื่องจากแนวเส้นทางเดิมอยู่ใกล้และเกือบขนานกับทางหลวงหมายเลข 4 ที่เป็นทางหลวงสายหลัก

และยังไม่ตอบสนองการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกตามการศึกษาโครงการแลนด์บริดส์ที่ต้องสร้างโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงการเดินทางของคน และสินค้าเข้าสู่สถานีรถไฟระนอง ต่อไปยังถนนและเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกชุมพร ด่านศุลกากร  มอเตอร์เวย์สายชุมพร-ระนอง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงท่าอากาศยานระนองและชุมพรอีกด้วย

แนวเส้นทางใหม่จะขยับจุดเริ่มต้นโครงการลงไปทางทิศใต้มากขึ้นโดยจะเริ่มต้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณแหลมรั่ว  จ.ชุมพร  จากเดิมที่จะเริ่มต้นด้านใต้ของสถานีรถไฟชุมพร มีจุดสิ้นสุดโครงการที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด จ.ระนอง

โครงการดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการให้บริการขนส่งสินค้า 3 ส่วนคือ

1.เป็นเส้นทางลัดของเส้นทางเดินเรือหลักเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิค เป็นทางเลือกในการถ่ายลำการขนส่งสินค้าในภูมิภาค (Transshipment Port)  และสะพานเศรษฐกิจพลังงาน (Oil  Bridge)

2. เป็นเส้นทางสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับประเทศทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

3. เป็นเส้นทางสำหรับสินค้าที่จะมาจากทางจีนตอนใต้ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่หลังท่าโดยเฉพาะเรื่องการประกอบชิ้นส่วน (Amsembly)

โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เป็นทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมต่อฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย ระหว่าง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง  จุดเริ่มต้นโครงการตามแนวเส้นทางใหม่จะเริ่มที่ชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณแหลมรั่ว ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ตัดผ่านไปทางตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายใต้ บริเวณทิศเหนือของสถานีควนหินมุ้ย

Cr: thansettakij