“ศักดิ์สยาม”จ่อชงฉีดวัคซีนโควิดให้จนท.ขนส่ง

“ศักดิ์สยาม”จ่อชงฉีดวัคซีนโควิดให้จนท.ขนส่ง

“ศักดิ์สยาม” จ่อเสนอ รบ.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าภาคคมนาคมขนส่งทุกระบบ มอบปลัดตั้งคณะทำงานดู

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ทุกประเภท การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 และอาจเป็นเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมอบให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาสำรวจจัดทำข้อมูลจำนวนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกประกอบด้วย

กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้าและสัมผัสกับประชาชนผู้รับบริการโดยตรง

บุคลากรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน

ทั้งนี้ ได้มอบให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการรวบรวมและพิจารณาผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งในส่วนของผู้บริการภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งหมดเป็นการเร่งด่วน เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรการฉีดวัคซีนให้ผู้ให้บริการทุกคน เป็นลำดับถัดไป หลังจากฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน โดยกระทรวงฯ จะเร่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

Cr: innnews.co.th

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info