นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ทูตพาณิชย์จากทั่วโลก ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และผู้แทนภาคเอกชน ว่า ได้มีการประเมินสถานการณ์แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 และได้ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งออก

โดยจะเพิ่มกิจกรรมเจาะตลาดเป้าหมายรวม 7 ภูมิภาค จำนวน 350 กิจกรรม คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 19,250 ล้านบาท

จะดำเนินการ มีทั้งเปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม และฟื้นฟูตลาดเก่า ด้วยกลยุทธ์สำคัญ เช่น  การเร่งจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อขยายตลาดศักยภาพ การส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน การจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การผลักดันการส่งออกสินค้า BCG และสินค้านวัตกรรมใหม่ การส่งเสริมธุรกิจบริการมูลค่าสูง โดยเฉพาะดิจิทัลคอนเทนต์ HORECA ร้านอาหาร Thai Select และการปูพรมเจาะตลาดเมืองรอง โดยเฉพาะในอาเซียน สหรัฐฯ และยุโรป

“ได้มอบนโยบายให้เชื่อมโยงการทำงานระหว่างทูตพาณิชย์กับพาณิชย์จังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะ SMEs ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เนื่องจากทูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัด ต่างมีจุดแข็ง ของการเป็นคนในพื้นที่ โดยทูตพาณิชย์อยู่ในฝั่งตลาด และพาณิชย์จังหวัดอยู่ใกล้ชิดผู้ประกอบการ การทำงานร่วมกันเป็นทีมการตลาดของประเทศ จะเป็นการเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน ในการผลักดันสินค้าท้องถิ่นของไทยที่มีอัตลักษณ์

Cr: thansettakij