เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ออกประกาศ “ภารกิจสำคัญประจำปี 2566 ว่าด้วยการกระตุ้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในธุรกิจขนส่งและไปรษณีย์ของเขตฯ กว่างซีจ้วง” โดยสาระสำคัญระบุถึงการผลักดันการวางแผนและก่อสร้างสวนโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ (Express Logistics Park) ที่มีฟังก์ชันครบครันและมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และสามารถเชื่อมโยงระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์เชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจในการให้บริการ Cross-border e-Commerce หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า CBEC ให้ก้าวขึ้นอีกระดับ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการสวนอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะอาเซียน(หนานหนิง) ของบริษัทขนส่งรายใหญ่อย่าง ZTO และศูนย์คัดแยกพัสดุของท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง

ในประกาศฯ ยังระบุถึงการเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างสถานีรถ ท่าเรือ สนามบิน รถขนส่งพัสดุ และโรงคัดแยกพัสดุ การขนส่งพัสดุระยะกลาง-ไกลด้วยรถไฟความเร็วสูงและรถไฟด่วน และการสนับสนุนให้ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับธุรกิจขนส่งพัสดุพัฒนาความร่วมมือด้านงานขนส่ง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุ โดยเฉพาะคลังสินค้าไร้แรงงานมนุษย์และเทคโนโลยีการคัดแยกพัสดุแบบอัจฉริยะ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านงานขนส่งระหว่างประเทศของธุรกิจรับ-ส่งพัสดุสินค้า

ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตของ CBEC ความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยต่อธุรกิจขนส่ง และช่องทางการขนส่งที่หลากหลายของเขตฯ กว่างซีจ้วง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ในการขนส่งสินค้าและพัสดุเพื่อกระจายต่อไปยังพื้นที่อื่นในประเทศจีนได้

ดังนั้น ภาคธุรกิจไทยที่กำลังมองหาพื้นที่การค้าลงทุนใหม่ในจีน เชื่อว่า ‘นครหนานหนิง’ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะตลาดจีน(ตะวันตก) ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีพลวัตสูง

Cr: thaibizchina