หยุดยาว “สนามบินสุวรรณภูมิ” ให้จอดรถโซน C ฟรี 6 วัน

หยุดยาว “สนามบินสุวรรณภูมิ” ให้จอดรถโซน C ฟรี 6 วัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 6 วัน ช่วงวันหยุดยาว วันที่ 9-14 ธ.ค.นี้ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน Cนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยเลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธ.ค. 2563 ไปหยุดชดเชยในวันที่ 11 ธ.ค. 2563 แทนนั้น เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาวติดต่อกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ตั้งแต่วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 08.00 น. จนถึง วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 17.00 น. รวม 6 วัน ซึ่งลานจอดรถสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน

โดย มี Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มา : prachachat

 

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info