หอการค้าจี้รัฐปลดล็อกด่านชายแดน เชียงรายโอด ยอดค้า “จีน-ลาว” วูบ3เท่า

หอการค้าจี้รัฐปลดล็อกด่านชายแดน เชียงรายโอด ยอดค้า “จีน-ลาว” วูบ3เท่า

ดันเปิดด่าน – หอการค้าจังหวัดเชียงรายสะท้อนการปิดด่านสงผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้ารายย่อยไม่สามารถเดินทางข้ามแดน ทำให้สูญเสียรายได้มหาศาล เชียงรายดันเปิดจุดผ่านแดน-ผ่อนปรนทั่วไทย ชี้ตัวเลขค้าสูญ 3 เท่าทุกเดือน แม้มีการเปิดจุดผ่านบางจุดให้ส่งออกได้ น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีหอการค้าทั่วประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมมีมติผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งภายในเดือน ส.ค.นี้ และให้เริ่มเปิดจุดผ่อนปรนอื่น ๆ โดยทยอยเปิดไปจนถึงเดือน ก.ย.นี้ รวมทั้งหมด 91 จุด โดยให้ยึดถือตามหลักกฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

จังหวัดเชียงรายมีการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติ คือ ไทย สปป.ลาว เมียนมา และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน การปิดด่านทำให้เกิดปัญหาความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจชายแดนอย่างหนัก แม้ที่ผ่านมามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนบางจุดที่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างกันได้ แต่หอการค้าประเมินว่ามูลค่าการค้าชายแดนที่แท้จริงสูงกว่าตัวเลขการค้าผ่านแดนถึง 3 เท่าตัว เพราะการค้าปกติมีสินค้าหลัก ๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ แต่ชายแดนด้าน จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีจุดผ่านแดนถาวรมากถึง 3 อำเภอ ซึ่งมีการค้ารายย่อย การข้ามมาใช้บริการด้านสาธารณสุข เวชภัณฑ์ อาหาร ความสะดวกสบาย ฯลฯ ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้งหมดมีมากกว่าการค้าผ่านแดนปกติ

น.ส.ผกายมาศกล่าวต่อไปว่า กรณีดังกล่าวทางสภาหอการค้าได้หารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) แล้ว โดยเบื้องต้นคืออนุญาตให้เฉพาะประชาชนในฝั่งไทยและเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน เดินทางข้ามพรมแดนไปมาได้เท่านั้น โดยยังไม่อนุญาตให้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ 3 เข้ามา ทั้งนี้การผลักดันดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อ ศบค.และรัฐบาลเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับด้าน จ.เชียงราย ทางภาครัฐได้อนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มเติมอีก 2 จุดแล้ว คือที่จุดผ่อนปรนแจมป่อง อ.เวียงแก่น และท่าเรือผาถ่าน อ.เชียงของ ขณะที่ สปป.ลาวอนุมัติให้มีการเปิดฝั่งด้าน สปป.ลาวเพื่อการค้าระหว่างกันอยู่ ขณะที่ท่าเรือกวนเหล่ย มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนในแม่น้ำโขงยังคงปิดอยู่ ซึ่งจะได้มีการผลักดันระหว่างประเทศกันต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ จ.เชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 6 จุด พื้นที่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ และมีจุดผ่อนปรนจำนวน 9 จุด ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย แจ้งว่าเดือน มี.ค.มีการค้าชายแดนร่วมกับประเทศเมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ รวมมูลค่า 4,758.49 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 3,941.79 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 816.69 ล้านบาท เดือน เม.ย. มีการค้ารวม 2,639.50 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 2,251.37 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 388.12 ล้านบาท และเดือนพ.ค.มีการค้ารวม 4,899.76 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,262.51 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 637.25 ล้านบาทโดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง ปศุสัตว์ ผลไม้ ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แร่แมงกานีส ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ ฯลฯ

ด้านด่าน ตม.จว.เชียงราย มีรายงานว่าในเดือน ม.ค.มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าและออกพื้นที่ด้วยหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตขาเข้าจำนวน 21,549 คน และขาออกจำนวน 26,051 คน บัตรผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พาสจำนวน 882,597 คน แยกเป็นขาเข้าจำนวน 442,553 คน และขาออกจำนวน 440,044 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและเมียนมา และเดือน ก.พ.มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าและออกพื้นที่ด้วยพาสปอร์ตขาเข้าจำนวน 9,775 คน และขาออกจำนวน 12,972 คน ด้วยบอร์เดอร์พาสจำนวน 652,963 คน แยกเป็นขาเข้าจำนวน 327,838 คน และขาออกจำนวน 323,125 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและเมียนมา กระทั่งมีการปิดพรมแดนช่วงปลายเดือน มี.ค. ทำให้ตัวเลขเป็นศูนย์กระทั่งปัจจุบัน

ที่มา : prachachat

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication