นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พอใจผลการเดินทางเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย.65 ในการเจรจาความร่วมมือกับบริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค และบริษัท ท่าบกท่านาแล้ง ในการเพิ่มศักยภาพระบบรถไฟลาว-จีน สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาคอขวดของระบบโลจิสติกส์

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายอีสานเกตเวย์เชื่อมไทย เชื่อมลาว เชื่อมโลก โดยความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ในการพัฒนาการขนส่งระบบใหม่คือ รถไฟลาว-จีนให้เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศด้วยระบบโลจิสติกส์ผสมผสานราง-รถ (Multi Modal Trasportation) ในการขนส่งสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากไทยไปสู่จีน เอเซียกลาง ตะวันออกกลางและยุโรปภายใต้การทำงานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

โดยการเจรจากับนายจันทอน สิทธิชัย ประธานบริหารบริษัท เวียงจันทน์โลจิสปาร์ค (VLP) และคณะผู้บริหารบริษัท ท่าบกท่านาแล้ง ร่วมกับนายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ต่างเห็นพ้องต้องกันในการเพิ่มขบวนรถไฟ การเพิ่มตู้สินค้า การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน การเชื่อมโยงท่าบกท่านาแล้วกับสถานีเวียงจันทน์ใต้ การพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้า (ICD) การพัฒนาระบบการจองขบวนรถสินค้าและการเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์และการเปิดบริการด่านตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่านภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ จะทำให้การขนส่งผลไม้ภายใต้พิธีสารไทย-จีนด้วยระบบรางสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยจะใช้เวลาเพียง 1-2 วันจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิง รวมไปถึงข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารอีเล็กทรอนิคส์ระหว่างด่านหนองคายกับท่าบกท่านาแล้ง เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของพิธีการเอกสารและการจราจรที่ติดขัดบริเวณพรมแดนซึ่งเป็นปัญหาคอขวดมานานโดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด รวมทั้งข้อเสนอให้เปิดด่าน 24 ชั่วโมง

พร้อมกันนี้คณะได้เยี่ยมชมท่าบกท่านาแล้ง โครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค ระบบการยกตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟของสถานีเวียงจันทน์ใต้ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถไฟความเร็วสูง) และการก่อสร้างสถานีรถไฟคำสวาทที่ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟโดยสารจากไทยไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์ และจากนครหลวงเวียงจันทน์มาไทยจากเดิมที่จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟท่านาแล้งเพื่อรองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากไทย ลาว จีนและนานาประเทศในอนาคต

Cr: ryt9.com